งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gfmis.go.th  รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ( รายจังหวัด ) ZFMA06 หรือ ZFMA06-2  รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับ หน่วยรับงบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gfmis.go.th  รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ( รายจังหวัด ) ZFMA06 หรือ ZFMA06-2  รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับ หน่วยรับงบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gfmis.go.th  รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ( รายจังหวัด ) ZFMA06 หรือ ZFMA06-2  รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับ หน่วยรับงบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3  รายงานแสดงรายละเอียดการใช้ งบประมาณ  ZFMR0019 รายละเอียดการสั่งซื้อสั่ง จ้าง  ZFMR0020 รายละเอียดการตั้งเบิก รายงานงบประมาณ

2 www.gfmis.go.th รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2

3 www.gfmis.go.th รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2

4 www.gfmis.go.th รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2

5 www.gfmis.go.th รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2

6 www.gfmis.go.th รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2

7 www.gfmis.go.th รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2

8 www.gfmis.go.th รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ZFMA06 หรือ ZFMA06-2

9 www.gfmis.go.th รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3

10 www.gfmis.go.th รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3

11 www.gfmis.go.th รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3

12 www.gfmis.go.th รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3

13 www.gfmis.go.th รายงานแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณ ZFMR0020 - รายละเอียดการตั้งเบิก รายงานแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณ ZFMR0020 - รายละเอียดการตั้งเบิก

14 www.gfmis.go.th รายงานแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณ ZFMR0020 - รายละเอียดการตั้งเบิก รายงานแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณ ZFMR0020 - รายละเอียดการตั้งเบิก

15 www.gfmis.go.th รายงานแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณ ZFMR0020 - รายละเอียดการตั้งเบิก รายงานแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณ ZFMR0020 - รายละเอียดการตั้งเบิก

16 www.gfmis.go.th


ดาวน์โหลด ppt Www.gfmis.go.th  รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ( รายจังหวัด ) ZFMA06 หรือ ZFMA06-2  รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับ หน่วยรับงบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google