งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 สิ่งเพื่อชีวิตที่ดีมีคุณค่า (3 Things for Good Life)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 สิ่งเพื่อชีวิตที่ดีมีคุณค่า (3 Things for Good Life)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3 สิ่งเพื่อชีวิตที่ดีมีคุณค่า (3 Things for Good Life)

2 3 สิ่งที่เรียกกลับคืนมาไม่ได้ในชีวิต
เวลา คำพูด โอกาส

3 3 สิ่งที่ไม่แน่นอนในชีวิต
ความฝัน ความสำเร็จ โชคชะตา

4 3 สิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ในชีวิต
ความสงบ ความซื่อสัตย์ ความหวัง

5 3 สิ่งที่มีคุณค่าเหมือนอัญมณีแห่งชีวิต
ความรัก ความเคารพตัวเอง ความมีมิตร/เพื่อนแท้

6 3 สิ่งที่บั่นทอนคุณค่า/ความดีของชีวิต
อบายมุข (สุรา) ความหยิ่งผยอง ความโกรธ/อิจฉาริษยา

7 3 สิ่งที่ทำให้ชีวิตการทำงานมีคุณค่า
ความขยัน ความรอบรู้/เรียนรู้ ความยินดีรับฟังผู้อื่น

8 คำแนะนำที่เป็นเสมือนพรอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทุกคนมีคุณค่าและมีความสุขในชีวิต คือ
จิตใจดี คิดดี พูดดี กระทำดี

9 จิตใจดี เปรียบเสมือน สวนที่มีดินอุดมสมบูรณ์ คิดดี เปรียบเสมือน รากไม้ที่ฝังลงไปในพื้นดินสวนนั้น พูดดี เปรียบเสมือน ดอกไม้ที่บานสะพรั่ง บนต้นไม้เหล่านั้น กระทำดี เปรียบเสมือน ผลไม้จากต้นไม้ในสวนนั้น


ดาวน์โหลด ppt 3 สิ่งเพื่อชีวิตที่ดีมีคุณค่า (3 Things for Good Life)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google