งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเข้าวังฟังธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี จัดกิจกรรมร่วมกัน ของศาสนิกชนทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเข้าวังฟังธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี จัดกิจกรรมร่วมกัน ของศาสนิกชนทั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการเข้าวังฟังธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี จัดกิจกรรมร่วมกัน ของศาสนิกชนทั้ง 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลาม ณ วังนารายณ์ ราชนิเวศน์ บูรณาการกิจกรรมร่วมกันกับ สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

3 พิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี โดยสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ บูรณาการกิจกรรมร่วมกันกับ สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

4 โดยนำเยาวชนที่อยู่ใน ระหว่าง การคุมประพฤติและ สมัครใจเข้าบรรพชา ปฏิบัติธรรม กลับตนเป็นพลเมืองดี ต่อไป บูรณาการกิจกรรม ร่วมกับ สำนักงานศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัด ลพบุรี

5 กิจกรรมพบกันวันพระ จัดกิจกรรม พบกันวันพระ เพื่อให้ ข้าราชการ ประชาชน ใน จังหวัดลพบุรี ได้รับการ พัฒนา หล่อ หลอม กล่อม เกลาจิตใจ โดยกิจกรรม ทางศาสนา อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt โครงการเข้าวังฟังธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี จัดกิจกรรมร่วมกัน ของศาสนิกชนทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google