งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตลาด ลาตินอเมริกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตลาด ลาตินอเมริกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตลาด ลาตินอเมริกา

2 LATIN AMERICA พื้นที่ : 21,069,501 ตร.กม. ประชากร: 548 ล้านคน
ทรัพยากรที่สำคัญ : พืชเกษตร อัญมณี แร่ธาตุ น้ำมัน ป่าไม้ และประมง เป็นต้น เขตดูแล: 3 สคต. เม็กซิโก บราซิล ชิลี

3 ข้อมูลการค้าประเทศเป้าหมายในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา
ปี 2549 การค้าระหว่างประเทศปี 2549 มูลค่า: มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐ อัตราการ ขยายตัว เป้าหมาย การส่งออก ปี 50 ประชากร (ล้านคน) GDP Growth Per Capita (USD) ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า เพิ่ม/ลด (%) มูลค่า 1. เม็กซิโก 104 4.8 8,066 637.3 226.8 410.4 36.21 25 796 2. บราซิล 188 3.6 5,717 623.6 861.4 -237.7 36.49 30 810 3.อาร์เจนติน่า 40 8.0 5,745 353.9 262.1 91.8 31.07 442 4. ชิลี 16 5.2 8,570 262.6 230.6 32.2 113.50 20 315 5. เอกวาดอร์ 13 4.4 3,081 167.1 8.1 159.0 25.07 200 6. โคลัมเบีย 46 2,763 128.3 13.9 114.5 51.09 50 192 7.เวเนซุเอลา 26 7.5 6.099 82.2 1.9 80.4 60.55 123 8.เปรู 28 6.0 3,151 57.7 91.5 -33.9 29.08 75 9.อุรุกวัย 3 4.6 5,810 9.6 40.9 -31.3 14.29 11 10.ปารากวัย 6 3.5 1,460 4.7 12.7 -8.1 17.54 หมายเหตุ: ประเทศไทยส่งออกไปยังกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาทั้งหมด (47 ประเทศ) มีมูลค่า 2,935 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

4 เป้าหมายการค้าและการส่งออกกับประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา
ปี 2550 เป้าหมายการส่งออกไทยไปลาตินอเมริกาขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2549 หรือคิดเป็นมูลค่า 3,522 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เนื่องจากการส่งออกจากประเทศไทยไปยังลาตินอเมริกาเพิ่มขึ้นทุกปี) หน่วย : Mill USD เพิ่มการลงทุนจากประเทศไทยในลาตินอเมริกา โดยเน้นการลงทุนที่ประเทศบราซิล, อาร์เจนติน่า,ชิลี และ เปรู

5 การส่งออกของไทยไปลาตินอเมริกา (ม.ค.- พ.ค. 50) เพิ่มขึ้น 32 %
เนื่องจาก GDP ของลาตินอเมริกาในไตรมาสแรก ของปี 2550 ขยายตัวได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ ความต้องการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ รวมทั้งจากประเทศไทยมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่น ชิลี (6.5%) อาร์เจนติน่า (6.8%) เปรู (8%) 3,522 หน่วย : Mill USD Actual Target

6 สินค้าไทย 10 อันดับแรกที่ส่งออกไปยังตลาดลาตินอเมริกา
กลุ่มสินค้าเป้าหมาย มูลค่าการนำเข้าจากไทย (Mill USD) 2549 เป้าหมาย 2550 เพิ่ม% เครื่องจักรและส่วนประกอบ 661.5 826.8 25 รถยนต์และส่วนประกอบ 630.8 788.5 25 เครื่องใช้ไฟฟ้า 507.6 583.7 15 ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 356.5 456.8 25 พลาสติกและผลิตภัณฑ์ 90.7 106.1 17 น้ำมันดิบ 86.4 - - อาหารแปรรูป 73.3 87.9 20 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 52.0 62.4 20 ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ 42.2 50.6 20 อื่นๆ 433.8 589.2 35 มูลค่าส่งออกรวม 2935 3,552 20

7 สินค้าที่มีโอกาสในตลาดลาตินอเมริกา
มูลค่า (Mill.USD) อัตราขยายตัว (ร้อยละ) สัดส่วนการส่งออก (ร้อยละ) 47 48 49 รถยนต์และ ชิ้นส่วนยานยนต์ 147 274 372 93 86 35 18 23 19 ยางธรรมชาติ 113 132 217 45 64 14 11 13 ผลิตภัณฑ์ยาง 66 90 21 34 36 6 5 คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 7 9 -6 24 0.9 0.7 0.8 เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ 26 60 43 42 2 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 12 17 27 51 57 1 เม็ดพลาสติก 31 33 67 8 3 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 28

8 SWOT Strength ภาพพจน์สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับของตลาด
ผู้ส่งออกไทยสามารถเข้าได้ทั้งตลาดลาติน และทวีปอเมริกาเหนือ Weakness ผู้ส่งออกไทยขาดความสนใจในตลาดลาตินฯ ผู้นำเข้าไม่สนใจติดต่อกับภูมิภาคเอเชีย Opportunity เป็นตลาดใหม่ ประชากรจำนวนมาก เป็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ เป็นแหล่งทรัพยากร อาทิ ประมง เงิน พลังงาน Threat นักธุรกิจไทยไม่ถนัดภาษาสเปน ภาษีนำเข้ามีอัตราสูง กฏระเบียบทางการค้ามาก

9 “Open New Opportunities” Internationalization
ยุทธศาสตร์ “Open New Opportunities” Logistics Internationalization Trade Promotion Trade Regime

10 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดลาตินอเมริกา
กระตุ้นตลาดลาตินอเมริกาให้รู้จักสินค้าไทย การเข้าถึงผู้ซื้อในตลาดลาตินอเมริกา การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในระดับรัฐบาลและเอกชน การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจตลาดลาตินอเมริกา

11 กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
การจัด In-store Promotion การจัดคณะผู้แทนการค้าเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย การส่งเสริมนักธุรกิจไทยดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ การจัดคณะผู้แทนการค้า (Incoming & Outgoing Mission)

12 การจัดกิจกรรมร่วมกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำในชิลี

13 การจัดกิจกรรมร่วมกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำในบราซิล

14 การเชิญคณะผู้จัดซื้อของห้างสรรพสินค้าพบผู้ส่งออกไทย

15 บรรยากาศในนครเซาเปาโล ประเทศบราซิล

16 บรรยากาศในเมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
บรรยากาศในเมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา

17 รายละเอียดสำนักงานฯ ในลาตินอเมริกา (www.depthai.go.th)
นครเซาเปาโล ประเทศบราซิล TEL: FAX: กรุงซานติเอโก ประเทศชิลี TEL: FAX: กรุงเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโก TEL: FAX:

18 T H A N K Y O U


ดาวน์โหลด ppt ตลาด ลาตินอเมริกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google