งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mr.Prasit Tawanha www.prasit.sirin.ac.th eMail : prasittawan@gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mr.Prasit Tawanha www.prasit.sirin.ac.th eMail : prasittawan@gmail.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mr.Prasit Tawanha www.prasit.sirin.ac.th

2 โครงงานเทคโนโลยี ง.23212 ปฐมนิเทศ การออกแบบเทคโนโลยี โครงงานเทคโนโลยี
โครงงานเทคโนโลยี ง.23212 ภาคเรียนที่ 2/2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต ปฐมนิเทศ 1 การออกแบบเทคโนโลยี 2 3 โครงงานเทคโนโลยี 4 โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3 ข้อตกลง คะแนน 30:40:20:10 = 100 ความรู้ : ทักษะการคิด : คุณลักษณะ : อ่านคิดวิเคราะห์เขียน โปรแกรมที่ใช้ / ชื่อโครงงาน Ex จังหวัดในประเทศไทย โฮมเพจส่วนบุคคล

4 ประเภทของโครงงาน ประเภทของโครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
          1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์           2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป           3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ           4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน           5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมารุก

5 Diagram

6 Cycle Diagram Text Text Cycle name Text Text Text

7 Diagram Text Add Your Title Text Add Your Title Text Text Text Text

8 Diagram Text Text Concept Text Text Text Text Add Your Text

9 Diagram Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text

10 Diagram Add Your Text Add Your Title Add Your Text Add Your Text

11 Diagram Text Text Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text

12 Diagram Text Add Your Title

13 Diagram Title Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text

14 Diagram 1 2 3 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

15 Diagram 2004 Your Text Your Text Your Text Your Text 2001 2002 2003

16 Progress Diagram Phase 1 Phase 2 Phase 3

17 Block Diagram TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT

18 Table TEXT Title A Title B Title C Title D Title E Title F

19 3-D Pie Chart Text2 Text3 Text1 Text4 Text6 Text5

20 Marketing Diagram Add Your Text Add Your Title here Text1 Text1 Text1

21 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt Mr.Prasit Tawanha www.prasit.sirin.ac.th eMail : prasittawan@gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google