งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 (NATURAL ENTITY) ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม Information World / Knowledge Society Intellectual Property Information Processor (Value Chain1) อริยสัจสี่ /STRATEGY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 (NATURAL ENTITY) ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม Information World / Knowledge Society Intellectual Property Information Processor (Value Chain1) อริยสัจสี่ /STRATEGY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 (NATURAL ENTITY) ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม Information World / Knowledge Society Intellectual Property Information Processor (Value Chain1) อริยสัจสี่ /STRATEGY WISDOM ภูมิปัญญา WISDOM ภูมิปัญญา Information Processor (Value Chain6) SOCIO-cultural INNOVATION / MBO Knowledge Information Processor (Value Chain5) Science Methodology / MBO Information Information Information Processor (Value Chain4) Inter-disciplinary RESEARCH / MBO DATA Information Processor (Value Chain3) Computer Science / MBO CMMI FACT สัจ จธรรม Information Processor (Value Chain2) Data Processing / MBO ENTIT Y ธรรมช าติ สิ่งแวด ล้อม Information Processor (Value Chain1) การ บริหารจัดการอริยสัจสี่ / การบริหารการเปลี่ยนแปลง / การบริหารยุทธศาสตร์ / การบริหารการพัฒนา เพื่อ เข้าสู่สัจจธรรม / การบริหารระบบธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม / STRATEGY MIS Provide Information -  Fact to Intellectual Property จัดหา สารสนเทศได้อย่างไร

2 2 K KK Information DATA FACT Enti ty Information Processor (Value Chain3) Information World / Knowledge Society Intellect ual Property: IP Wisdo m Knowle dge Information Processor (Value Chain1) Information Processor (Value Chain6) Information Processor (Value Chain7) Information Processor (Value Chain6) Information Processor (Value Chain5) Information Processor (Value Chain4) Information Processor (Value Chain8) หลักแนวคิด การเข้าถึงองค์ความรู้ของ มนุษย์ เข้าถึง MIS / KB สภาวะ สิ่ง แวด ล้อม ธรรม ชาติ ENTI TY สัจธรรม อริยะสัจสี่

3 3 MIS For providing information 1.Types of Information Impact/ Feed Back from Activities and Functions of Information Processors Based on Activities VS. DSS:- Structured, Unstructured, Semi-structured:- SISP. MIS, TPSBased on Activities VS. DSS:- Structured, Unstructured, Semi-structured:- SISP. MIS, TPS Based on Functions VS. GDSS:- Both Front Office and Back Office:- Production, Marketing, Trading, Service, Consumption, FinancialBased on Functions VS. GDSS:- Both Front Office and Back Office:- Production, Marketing, Trading, Service, Consumption, Financial Based on Internal Information VS. ERP, External Information VS. SCM, CRM, DCMBased on Internal Information VS. ERP, External Information VS. SCM, CRM, DCM 2.Information sub_systems:- TPS, EDPS, OAS, MIS, EIS. ES

4 4 สภาวะสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เป็นอยู่ มีอยู่จริง ??? Ontology VS. Entity / Environment หลักแนวคิด การเข้าถึงองค์ความรู้ของ มนุษย์ เข้าถึง MIS / KB Epistemology VS. SA VS. อริยะสัจสี่ VS. SC Methodology Theory of KNOWLEDGE :- Facts, Data, Information, Knowledge, Wisdom, Intellectual Property IQ EQ + Socialization? IQ/EQ:- อริยะสัจ สี่ SA, Research, Inter- disciplinary Information Processor Information Processor โลกยุคสารสนเทศ KB Society

5 5 สภาวะ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เป็นอยู่ มีอยู่จริง ??? Ontology VS. Entity / Environment หลักแนวคิด การเข้าถึงองค์ความรู้ของ มนุษย์ เข้าถึง MIS / KB Epistemology VS. SA VS. อริยะสัจสี่ VS. SC Methodology Theory of KNOWLEDGE :- Facts, Data, Information, Knowledge, Wisdom, Intellectual Property โลกยุคสารสนเทศ KB Society IQ/EQ:- อริยะสัจ สี่ SA, Research, Inter- disciplinary, Information Processor กระบวนการ เรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt 1 (NATURAL ENTITY) ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม Information World / Knowledge Society Intellectual Property Information Processor (Value Chain1) อริยสัจสี่ /STRATEGY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google