งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สภาวะสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เป็นอยู่ มีอยู่จริง ??? Ontology VS. Entity / Environment หลักแนวคิด การเข้าถึงองค์ความรู้ของ มนุษย์ เข้าถึง MIS / KB Epistemology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สภาวะสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เป็นอยู่ มีอยู่จริง ??? Ontology VS. Entity / Environment หลักแนวคิด การเข้าถึงองค์ความรู้ของ มนุษย์ เข้าถึง MIS / KB Epistemology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สภาวะสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เป็นอยู่ มีอยู่จริง ??? Ontology VS. Entity / Environment หลักแนวคิด การเข้าถึงองค์ความรู้ของ มนุษย์ เข้าถึง MIS / KB Epistemology VS. SA VS. อริยะสัจสี่ VS. SC Methodology Theory of KNOWLEDGE :- Facts, Data, Information, Knowledge, Wisdom, Intellectual Property IQ EQ + Socialization? IQ/EQ:- อริยะสัจ สี่ SA, Research, Inter- disciplinary Information Processor Information Processor โลกยุคสารสนเทศ KB Society

2 2 สภาวะ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เป็นอยู่ มีอยู่จริง ??? Ontology VS. Entity / Environment หลักแนวคิด การเข้าถึงองค์ความรู้ของ มนุษย์ เข้าถึง MIS / KB Epistemology VS. SA VS. อริยะสัจสี่ VS. SC Methodology Theory of KNOWLEDGE :- Facts, Data, Information, Knowledge, Wisdom, Intellectual Property โลกยุคสารสนเทศ KB Society IQ/EQ:- อริยะสัจ สี่ SA, Research, Inter- disciplinary, Information Processor กระบวนการ เรียนรู้

3 3 Information World / Knowledge Society Intellectual Property WISDOM Knowledge Information Information DATA FACT En tit y หลักแนวคิด การเข้าถึงองค์ความรู้ของ มนุษย์ เข้าถึง MIS / KB Information Processor (Value Chain6) สัจธรรม อริยะสัจสี่ Information Processor (Value Chain6) สัจธรรม อริยะสัจสี่ Information Processor (Value Chain6) สัจธรรม อริยะสัจสี่ Information Processor (Value Chain6) สัจธรรม อริยะสัจสี่ Information Processor (Value Chain6) สัจธรรม อริยะสัจสี่ Information Processor (Value Chain6) สัจธรรม อริยะสัจสี่ Information Processor (Value Chain6) สัจธรรม อริยะสัจสี่

4 4 K KK Information DATA FACT Enti ty Information Processor (Value Chain3) Information World / Knowledge Society Intellect ual Property: IP Wisdo m Knowle dge Information Processor (Value Chain1) Information Processor (Value Chain6) Information Processor (Value Chain7) Information Processor (Value Chain6) Information Processor (Value Chain5) Information Processor (Value Chain4) Information Processor (Value Chain8) หลักแนวคิด การเข้าถึงองค์ความรู้ของ มนุษย์ เข้าถึง MIS / KB สภาวะ สิ่ง แวด ล้อม ธรรม ชาติ ENTI TY สัจธรรม อริยะสัจสี่


ดาวน์โหลด ppt 1 สภาวะสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เป็นอยู่ มีอยู่จริง ??? Ontology VS. Entity / Environment หลักแนวคิด การเข้าถึงองค์ความรู้ของ มนุษย์ เข้าถึง MIS / KB Epistemology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google