งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 AccountingAccounting, Business Intelligence, Business Process Management, Computer Maintenance Management Systems (CMMS),

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 AccountingAccounting, Business Intelligence, Business Process Management, Computer Maintenance Management Systems (CMMS),"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 AccountingAccounting, Business Intelligence, Business Process Management, Computer Maintenance Management Systems (CMMS), Content Management, Corporate Compliance Management, Customer Management, Customer Relationship Management, Distribution Management, Document Control, Education, Employee Scheduling, Enterprise Asset Management (EAM), Enterprise Information Integration, Enterprise Performance Management, Enterprise Resource Planning, Expense Management, Field Service Management, FindTech - Technology Search, FindTech Blogs, FindTech Insights - Business Technology Reports, Human Capital Management, Human Resources, Information Lifecycle Management, Inventory Management, Knowledge Management, Maintenance, Repair and Operating,Business IntelligenceBusiness Process ManagementComputer Maintenance Management Systems (CMMS)Content ManagementCorporate Compliance ManagementCustomer ManagementCustomer Relationship ManagementDistribution ManagementDocument Control EducationEmployee SchedulingEnterprise Asset Management (EAM)Enterprise Information Integration Enterprise Performance ManagementEnterprise Resource PlanningExpense ManagementField Service Management FindTech - Technology SearchFindTech BlogsFindTech Insights - Business Technology ReportsHuman Capital ManagementHuman ResourcesInformation Lifecycle ManagementInventory ManagementKnowledge ManagementMaintenance, Repair and Operating Business Solutions กระบวนการทำงาน(สาระ / บริบท) ของหน่วยงาน คืออะไร

2 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 2 Manufacturing Execution SystemManufacturing Execution System, Marketing Management, Material Requirements Planning, Mobile Computing, Mobile Field Sales, Non-Profit, Outsourcing, Procurement, Product Data Management, Product Lifecycle Management, Project Management, Purchasing, Radio Frequency Identification, Records Management, Sales Force Automation, Small and Medium Business, Small/Mid-Sized CRM, Spend Management, Supply Chain Management, Technology Services Directory, Time and Attendance, Video Conferencing, Warehouse ManagementMarketing Management Material Requirements PlanningMobile ComputingMobile Field SalesNon-ProfitOutsourcingProcurementProduct Data ManagementProduct Lifecycle ManagementProject ManagementPurchasingRadio Frequency Identification Records ManagementSales Force AutomationSmall and Medium BusinessSmall/Mid-Sized CRMSpend Management Supply Chain ManagementTechnology Services Directory Time and AttendanceVideo ConferencingWarehouse Management Business Solutions กระบวนการทำงาน(สาระ / บริบท) ของหน่วยงาน คืออะไร ต่อ

3 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 3 Anti SpamAnti Spam, Anti Virus, Application Implementation, Backup, Call Center, Customer Service, Data Center Management, Data Integration, Data Warehousing, Database, Disaster Recovery, Document Management, E-mail Management, E-mail Marketing, Enterprise Application Integration, Groupware, IT Performance Management, Java, Linux, Messaging, Networking, Quality Assurance, Security, Server Optimization, Servers, Service Oriented Architecture SOA, Software Configuration Management, Storage, Systems Management, Unix, Visual Basic, Web Design, Web Development, Web Hosting, Web Services, Web Traffic Analysis, Windows, Wireless, WorkflowAnti VirusApplication ImplementationBackup Call CenterCustomer ServiceData Center ManagementData IntegrationData WarehousingDatabaseDisaster Recovery Document ManagementE-mail ManagementE-mail MarketingEnterprise Application IntegrationGroupwareIT Performance ManagementJavaLinuxMessaging NetworkingQuality AssuranceSecurityServer Optimization ServersService Oriented Architecture SOASoftware Configuration ManagementStorageSystems Management UnixVisual BasicWeb DesignWeb DevelopmentWeb HostingWeb ServicesWeb Traffic AnalysisWindows WirelessWorkflow Technical Solutions คืออะไร

4 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 4 Financial ServicesFinancial Services, Government, Healthcare, Insurance, Manufacturing, RetailGovernmentHealthcareInsurance ManufacturingRetail Geographically-based Solutions Australia, Canada, Germany, India, New Zealand AustraliaCanadaGermanyIndiaNew Zealand Industry Solutions ทิศทางการผลิตการตลาดคืออะไร

5 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 5 Bank Systems & Technology Research LibraryBank Systems & Technology Research Library, Beverage Industry Research Center, Brand Packaging Research Center, Business Insurance Magazine, Business Trends Quarterly, BusinessWeek Technology Solution Finder, Byte.com Research Papers and Reports, Candy Industry Research Center, Channel Web Library, ChannelWeb Product Finder, Computerworld Business Intelligence Guide, Computerworld Buyers' Guide, Computerworld Careers Guide, Computerworld CRM Guide, Computerworld Data Management Guide, Computerworld Development Guide, Computerworld E-business Guide, Computerworld ERP Guide, Computerworld Government Guide, Computerworld Hardware Guide, Computerworld IT Management Guide, Computerworld Mobile & Wireless Guide, Computerworld Networking Guide, Computerworld Operating Systems Guide, Computerworld Outsourcing Guide, Computerworld ROI Guide, Computerworld Security Guide,Beverage Industry Research CenterBrand Packaging Research CenterBusiness Insurance MagazineBusiness Trends QuarterlyBusinessWeek Technology Solution FinderByte.com Research Papers and ReportsCandy Industry Research CenterChannel Web Library ChannelWeb Product FinderComputerworld Business Intelligence GuideComputerworld Buyers' Guide Computerworld Careers GuideComputerworld CRM Guide Computerworld Data Management GuideComputerworld Development GuideComputerworld E-business Guide Computerworld ERP GuideComputerworld Government Guide Computerworld Hardware GuideComputerworld IT Management GuideComputerworld Mobile & Wireless Guide Computerworld Networking GuideComputerworld Operating Systems GuideComputerworld Outsourcing Guide Computerworld ROI GuideComputerworld Security Guide KnowledgeStorm Partners: คืออะไร

6 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 6 Computerworld Software GuideComputerworld Software Guide, Computerworld Storage Guide, Computerworld Web Site Management Guide, Confectioner Research Center, CRM Buyer, CRMA, CRMindustry.com, CRN Channel Library, CXO America Resource Centre, Dairy Field Research Center, Database Pipeline White Paper Library, Developer Pipeline White Paper Library, Dr.Dobbs Journal Research Center, E-Commerce Times Resource Center, Enterprise Systems, Enterprise Systems White Paper Directory, Flexible Packaging Research Center, Food & Drug Packaging Research Center IT Directory, Fast Company, Forbes, Global Services White Paper Library, Government Computer News, GovernmentEnterprise Vendor Research Library, HR Management Resource Centre, HRE Online, ID Wholesale Distribution Solutions, Inc, Industry Focus Magazine, InformationWeek White Papers, InfoWorld, Insurance & Technology Research Library, Insurance Journal, IntelligentComputerworld Storage Guide Computerworld Web Site Management GuideConfectioner Research CenterCRM BuyerCRMACRMindustry.comCRN Channel LibraryCXO America Resource CentreDairy Field Research CenterDatabase Pipeline White Paper Library Developer Pipeline White Paper LibraryDr.Dobbs Journal Research CenterE-Commerce Times Resource CenterEnterprise SystemsEnterprise Systems White Paper DirectoryFlexible Packaging Research CenterFood & Drug Packaging Research Center IT DirectoryFast CompanyForbesGlobal Services White Paper LibraryGovernment Computer News GovernmentEnterprise Vendor Research LibraryHR Management Resource CentreHRE OnlineID Wholesale Distribution SolutionsIncIndustry Focus MagazineInformationWeek White PapersInfoWorldInsurance & Technology Research Library Insurance JournalIntelligent KnowledgeStorm Partners: คืออะไร ต่อ

7 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 7 Enterprise Research LibraryEnterprise Research Library, InternetWeek Product Finder, InternetWeek White Paper Library, IT Architect Magazine Research Library, IT Business Edge, IT Utility Pipeline White Paper Library, Line56, LinuxInsider Resource Center, Manufacturing Business Technology, Meat & Deli Retailer Research Center, Modern Healthcare, National Provisioner IT Directory, Network Computing Tech Library, Optimize Research Library, Outsourcing Pipeline White Paper Library, Private Label Buyer Research Center, Purchasing.com Technology Finder, Refrigerated & Frozen Foods Research Center, Refrigerated & Frozen Foods Retailer Research Center, RFIDinsights White Paper Library, SC Magazine, Small Business Pipeline Product Finder,InternetWeek Product Finder InternetWeek White Paper LibraryIT Architect Magazine Research LibraryIT Business EdgeIT Utility Pipeline White Paper LibraryLine56LinuxInsider Resource Center Manufacturing Business TechnologyMeat & Deli Retailer Research CenterModern HealthcareNational Provisioner IT DirectoryNetwork Computing Tech LibraryOptimize Research LibraryOutsourcing Pipeline White Paper LibraryPrivate Label Buyer Research CenterPurchasing.com Technology Finder Refrigerated & Frozen Foods Research CenterRefrigerated & Frozen Foods Retailer Research CenterRFIDinsights White Paper LibrarySC MagazineSmall Business Pipeline Product Finder KnowledgeStorm Partners: คืออะไร ต่อ

8 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 8 Small Business Pipeline White Paper LibrarySmall Business Pipeline White Paper Library, Snack Food & Wholesale Bakery Research Center, Software Magazine, Stagnito's New Products Research Center, StartupJournal.com, SysAdmin Magazine Research Papers and Reports, Tech Decisions White Paper Center, TechNewsWorld Resource Center, TechWeb White Paper Library, UnixReview.com Research Papers and Reports, Wall Street & Technology Research Library, Washington Technology, Windows IT Pro Solution CenterSnack Food & Wholesale Bakery Research CenterSoftware Magazine Stagnito's New Products Research CenterStartupJournal.com SysAdmin Magazine Research Papers and ReportsTech Decisions White Paper CenterTechNewsWorld Resource Center TechWeb White Paper LibraryUnixReview.com Research Papers and ReportsWall Street & Technology Research Library Washington TechnologyWindows IT Pro Solution Center http://www.knowledgestorm.com/search/keyword/Wimax%20Te chnology/GAWJAN/Wimax%20Technology/secname,ad/ad2,i/ad3,g/ad5,g/ad6,i?gclid=CPOEp9Lz14kCFRdYTAodjApS7w KnowledgeStorm Partners: คืออะไร ต่อ

9 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 9 ขอบเขตการเรียนการสอน Course description Seminar conferences Instructor Evaluate 100% :- Quiz 10%, Final40%, Paper40%, presentation 10% การทำวิทยานิพนธ์ http://www.drkanchit.com/research_guides/thesis/content/home. html http://www.drkanchit.com/research_guides/thesis/content/home. html QUIT SA quiz_SA/ Systems Analysis and DESIGN quiz_SA/Systems Analysis and DESIGN

10 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 10 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems: MIS) 3(3-0-6) 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems: MIS) 3(3-0-6) พื้นฐาน การทำงาน ระบบสารสนเทศพื้นฐานคอมพิวเตอร์ (CBIS)พื้นฐาน การทำงาน ระบบสารสนเทศพื้นฐานคอมพิวเตอร์ (CBIS) Know-How/ Explicit KB : ผ่านการศึกษาวิชา 507-001 ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ (Computer Systems Case Study and Software) :- SA, SE, Paper Report, Inter (Multi)-Disciplinary Etc., CASE STUDYCase Study and(Multi)-Disciplinary CASE STUDY ตังอย่าง MIS E-Custom ตัวอย่าง MIS Thailand Export, Import and Trade statistices from DBS และ DWตังอย่าง MIS E-Custom ตัวอย่าง MIS Thailand Export, Import and Trade statistices from DBSและ DW Know-Why/ Tacit, Implicit KB: ประสบการณ์ การใช้ IT/ICTในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า และภาครัฐ เช่น จัดทำรายงาน Applications Kenneth C. C. Laudon Jane Laudon Jane P. Laudon แนวทาง ศึกษาเชิง System Logical Algorithms: I/P/OKnow-Why/ Tacit, Implicit KB: ประสบการณ์ การใช้ IT/ICTในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า และภาครัฐ เช่น จัดทำรายงาน ApplicationsKenneth C. C. LaudonJane LaudonJane P. Laudonแนวทาง ศึกษาเชิง System Logical Algorithms: I/P/O สาระสำคัญวิชา MISสาระสำคัญวิชา MIS –MIS คืออะไร และแนวทางศึกษาMIS คืออะไร และแนวทางศึกษา –การกำหนดโครงสร้างและขนาดของระบบข้อมูล MIT_DATA_BASEDการกำหนดโครงสร้างและขนาดของระบบข้อมูล MIT_DATA_BASED –ลักษณะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [WORD] :- คณภาพสารสนเทศลักษณะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [WORD] :- คณภาพสารสนเทศ Management oriented [POWER POINT], Management directed, Systems Integrated, Common data flows, Heavy planning element, Subsystem concept, Central DB,[POWER POINT], Systems Integrated, Common data flows Computerization, Wide-Network, Dss –การพัฒนา MIS ||| SDLC |||| S _ D _ L _ Cการพัฒนา MISSDLC|||| S _ D _ L _ C Course Description

11 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 11 –การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ (Application) ในการบริหารงานองค์การสมัยใหม่ [WORD] [POWER POINT] และยุทธศาสตร์การจัดทำMISการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ (Application) ในการบริหารงานองค์การสมัยใหม่ [WORD] [POWER POINTและยุทธศาสตร์การจัดทำMIS Sectors / Back Office: A/c, FM, Marketing, Sale ETC., Real Sectors / Front Office: Trading/ Sales เช่น Virtual Sectors: E- commerce และ –ศึกษาบทบาทและความสำคัญของสารสนเทศ (Information) และ ในการ บริหารงานศูนย์สารสนเทศ :-provides it to managers at all levels Etc.,ศึกษาบทบาทและความสำคัญของสารสนเทศ (Information) ในการ บริหารงานศูนย์สารสนเทศ –การออกแบบระบบย่อย Link Subsystem (sample)การออกแบบระบบย่อยLink Subsystem(sample) –การพัฒนาระบบสำหรับองค์การขนาดต่างๆการพัฒนาระบบสำหรับองค์การขนาดต่างๆ –การใช้ข้อสนเทศ (Intelligence) ในการรายงาน ควบคุม ติดตามผล และตัดสินใจ ในทางธุรกิจ:-BSCการใช้ข้อสนเทศ (Intelligence) ในการรายงาน ควบคุม ติดตามผล และตัดสินใจ ในทางธุรกิจ:-BSC –แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้สารสนเทศในองค์กรแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้สารสนเทศในองค์กร Course Description ต่อ


ดาวน์โหลด ppt MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 AccountingAccounting, Business Intelligence, Business Process Management, Computer Maintenance Management Systems (CMMS),

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google