งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Joanna Briggs Institute

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Joanna Briggs Institute"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Joanna Briggs Institute
Welcome To The Joanna Briggs Institute

2 Welcome to the Joanna Briggs Institute การเข้าสู่หน้าโฮมเพจของฐานข้อมูล
เว็บไซต์ นี้เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Best Practice ที่สามารถมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้จริง ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่มาจากทั่วโลก เว็บไซต์ นี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่ามีการทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systemic Review) เป็นเอกสารที่นำไปใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติได้จริง และสามารถนำมาอ้างอิงได้

3 Welcome to the Joanna Briggs Institute การเข้าสู่หน้าโฮมเพจของฐานข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการพยาบาลให้เข้ากับงานที่ทำได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ในการทำงานวิจัย ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางให้เป็นความรู้ที่ได้ผ่านกระบวนการสืบสวนอย่างมีเหตุผลตามหลักของวิทยาศาสตร์ ดังนั้นความรู้ที่ได้จากผลการวิจัยจึงมีความน่าเชื่อถือและนำมาใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการปฏิบัติการพยาบาล (Evidence Based Practice in Nursing) ให้มีคุณภาพได้

4 เข้าใช้งานที่ JBI Membership Login
Welcome to the Joanna Briggs Institute การเข้าสู่หน้าโฮมเพจของฐานข้อมูล เข้าใช้งานที่ JBI Membership Login

5 Welcome to JBI COnNECT+ การเข้าสู่หน้าโฮมเพจของฐานข้อมูล
เว็บไซต์ เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการในการค้นหาข้อมูล ทรัพยากร ให้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการรักษา

6 Welcome to JBI COnNECT+ เข้าสู่การใช้งานของฐานข้อมูล
เลือก Login ใส่ Username : Wadegen Password : LeYBXoTI

7 Welcome to JBI COnNECT+ เข้าสู่การใช้งานของฐานข้อมูล
Search Nodes คือการสืบค้น จาก กลุ่มโรค/สาขา

8 Best Practice Information sheets
ข้อมูล แนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่ดีที่สุดในการดูแลผู้ป่วย Best Practice Information sheets เลือกที่ JBI databases (including the JBI Library of Systematic Reviews, Best Practice Information sheets, Evidence Summaries and Evidence Based Recommended Practices)

9 Best Practice Information sheets
ข้อมูลแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่ดีที่สุดในการดูแลผู้ป่วย เลือก ที่ Best Practice Information sheets จากนั้น เลือกที่ Search

10 Best Practice Information sheets
ข้อมูลแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่ดีที่สุดในการดูแลผู้ป่วย Publication Title = ชื่อบทความ Author = ชื่อผู้แต่ง Nodes = กลุ่มสาขา / โรค Date = วันที่ หากต้องการดูบทความฉบับเต็ม เลือกที่

11 Best Practice Information sheets
ข้อมูลแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่ดีที่สุดในการดูแลผู้ป่วย

12 JBI Library of Systematic Reviews
ข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานที่ถูกคัดเลือก นํามาสรุปเป็นผลการศึกษา JBI Library of Systematic Reviews เลือกที่ JBI Library of Systematic Reviews

13 JBI Library of Systematic Reviews
ข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานที่ถูกคัดเลือก นํามาสรุปเป็นผลการศึกษา หากต้องการดูบทความฉบับเต็ม เลือกที่ Download PDF สามารถดูย้อนหลังได้ถึงปี 1998

14 JBI Library of Systematic Reviews
ข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานที่ถูกคัดเลือก นํามาสรุปเป็นผลการศึกษา

15 Journal วารสารออนไลน์

16 Journal วารสารออนไลน์
International Journal of Evidence Based Healthcare The Journal of Evaluation in Clinical Practice Geriatrics and Gerontology International Journal of Internal Medicine Maternal and Child Nutrition The International Journal of Mental Health Nursing International Journal of Nursing Practice International Nursing Review The Australian Occupational Therapy Journal Value in Health Worldviews on Evidence-based Nursing

17 Journal วารสารออนไลน์ เลือกวารสารออนไลน์ที่
ต้องการเข้าใช้งาน

18 Journal วารสารออนไลน์
สามารถเลือกดูวารสารออนไลน์ ย้อนหลังโดยเลือกที่ See All

19 Journal วารสารออนไลน์

20 เข้าใช้งานที่ Access Evidence เลือกที่ PACEsetterS Magazine

21 PACEsetterS Magazine เข้าใช้งานที่ Access Evidence
สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ปี

22 PACEsetterS Magazine

23 Thank you Mercuri Data Co.,Ltd.
59/70 Moo. 6 Soi. Chinnakhet, Ngamwongwan Rd., Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210 Tel : , Fax : Website : Thank you


ดาวน์โหลด ppt The Joanna Briggs Institute

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google