งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
WTO World Trade Organization FTA ไทยกับการเจรจาเปิดเสรี ทางการค้า (FTA) : ปัจจุบันและก้าวย่างต่อไป ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2 Negotiation @ Very common in daily practices and activities among people to reach agreement (Let’s make a deal) @ Choose, decide to do something, bargain for lower price, group or committee meeting, project presentation and discussion, e-marketing, shopping ……………….

3 Meaning of Negotiation
Peter Mandelson (EU Trade Commissioner) Negotiation is a process of wearing down your counterparts. And striking a dead too early only deprives you of the last drop of juice to be squeezed from the lemon. Negotiation Type G 2 G : Rules for Free Trade Negotiation (WTO, RTA & FTA) B 2 B : Terms of Price, Quality, Quantity and Time of Delivery

4 Negotiation Flow Chart
Interest Real Party Real Party Proposal Pro Proposal Con Bargaining Business Barrier 1 Skill 1 Skill 2 Knowledge 2 Knowledge 3 S & K 3 S & K BATNA or ZOPA Bottom Line Bottom Line Agreement

5 Primary or Main Issues in FTA
1. Tariff Reduction or Elimination 2. Rules of Origin for Preferential Tariff 3. Customs Procedure 4. Corporation Issues and NTB Elimination

6 Thailand (10): FTA Center 2010
Mexico Peru S. Korea BIMSTEC Japan India Chile Bahrain EFTA U.S.A.

7 Thailand [ASEAN]: 6 FTAs by 2010 Thailand: The Investment Hub ????
China S. Korea India Japan EU Australia New Zealand Thailand: The Investment Hub ????

8 Manufacturing and Material Management
ความสามารถในการแข่งขันของตลาดในประเทศไทย Manufacturing and Material Management Lower costs. Increase product quality. Total Quality Management. Increases productivity. Lowers rework and scrap costs. Lowers warranty costs. Local Distribution of Goods. Goods Exportation.

9 Liberalization Issues in FTA
IPRs ROO Trade in Goods Trade in Services Finance Competition Policy TBT Science & Tech./ R & D Investment Government Procurement SPS Dispute Settlement Environment Cross Border Service Textiles & Apparel Customs Admin. & Procedure Labor e-Commerce Telecom. Temporary Entry (Mobility) of Business Persons Trade Remedies (SG, AD & CVD) SME General (Preamble, Definitions, Exception, Final Provisions)

10 ประเด็นพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมกับ FTA
ควรผลิต ณ สถานประกอบการเดิมต่อไปหรือไม่ ? หากลงทุนผลิตในประเทศภาคี ควรมีแผนงานและยุทธศาสตร์อย่างไร ? ขีดความสามารถและการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าแต่ละประเภท เงื่อนไขและกฏระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้าเสรี FTA กับประเทศไทย

11 A Typical Unit Production Cost Curve (Economy of Scale)
Unit Costs Volume Minimum Efficient Scale ทุนด้านสิ่งแวดล้อม

12 Materials, Goods and Environment Flow Diagram
Consumer Use Up Production Products Waste & Scrape (1) Waste & Scrape (2) Treatment 1 Environment Treatment 2

13 Material Management & Environment
Material Management: the activity that involves in the transmission of physical materials through the value chain, from procurement through production, distribution to consumers. Used Goods Management: the activity that involves in physical transmission of used material from consumers through the recycle, reused or treatment process.

14 End of Presentation Q & A


ดาวน์โหลด ppt ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google