งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TAFTA: การลดภาษีศุลกากรของไทย ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์พลาสติก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TAFTA: การลดภาษีศุลกากรของไทย ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์พลาสติก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TAFTA: การลดภาษีศุลกากรของไทย ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์พลาสติก
ฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการส่วนเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและพหุภาคี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29 กรกฎาคม 2547

2 รูปแบบการทยอยลดภาษีภายใต้ TAFTA สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม
Tariff (x) 2548 2549 2550 2551 2552 2553 x>20 20 16 12 8 5 16<x<20 12<x<16 8<x<12 5<x<8 x<5

3 กลุ่มปิโตรเคมี: เคมีภัณฑ์อินทรีย์ (ตอนที่ 29): การลดอัตราอากร
อัตราอากรของเคมีภัณฑ์อินทรีย์ทุกรายการในตอนที่ จะลดลงเหลือร้อยละ 0 ในทันทีที่ความตกลงมีผลใช้บังคับ ยกเว้น ประเภทย่อย , และ Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 1 5 ประเภทย่อย , , และ Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 5

4 พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก (ตอนที่ 39): การลดอัตราอากร
ตอนที่ 39: พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 1 5 10 8 15 12 20 16 25, 30 อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับ: , , , และ

5 พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก (ตอนที่ 39): การลดอัตราอากร
สำหรับรายการ , 3905, และ Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 5 สำหรับประเภทย่อย และ Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 30 15 12 8 5 สำหรับประเภทย่อย (เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบทำด้วยพลาสติก) Base Rate 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 30 20 16 12.5 5

6 Thank You


ดาวน์โหลด ppt TAFTA: การลดภาษีศุลกากรของไทย ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์พลาสติก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google