งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลือกประธานกลุ่ม / หัวหน้ากลุ่ม แบ่งหน้าที่ กลุ่มย่อย 5-10 คน กลุ่ม ใหญ่ 50 คนขึ้นไป กลุ่มต้องมี มีอุดมการตณ์เดียวกัน / ชะตา กรรมแก้ไขปัญหาหนี้ บริหารจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลือกประธานกลุ่ม / หัวหน้ากลุ่ม แบ่งหน้าที่ กลุ่มย่อย 5-10 คน กลุ่ม ใหญ่ 50 คนขึ้นไป กลุ่มต้องมี มีอุดมการตณ์เดียวกัน / ชะตา กรรมแก้ไขปัญหาหนี้ บริหารจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลือกประธานกลุ่ม / หัวหน้ากลุ่ม แบ่งหน้าที่ กลุ่มย่อย 5-10 คน กลุ่ม ใหญ่ 50 คนขึ้นไป กลุ่มต้องมี มีอุดมการตณ์เดียวกัน / ชะตา กรรมแก้ไขปัญหาหนี้ บริหารจัดการ - จะทำอย่างไร ประชุมวันที่......... ออมวันที่......... ทำบัญชี กิจกรรม - การประชุม ทุกวันที่........ มีมติที่ประชุมบันทึกการ ประชุมทุกครั้ง ต้องออมเงินสัจจะ 100 บาท ทุกเดือน - ต้องทำบัญชีคุม

2 หน้าที่สมาชิก กลุ่มย่อย / กลุ่มใหญ่ ( คือ ต้องมีคุณธรรม ) มาตามที่ประธาน / หัวหน้า / กรรมการกลุ่มนัด ( ความรับผิดชอบ ) ออมเงินตามวัน / เวลา ( มีวินัย ) บอกเล่าความเป็นจริง / ปัญหา ให้สมาชิกฟัง ( ไว้ใจ ) เพื่อช่วยหาแนวทางแก้ไข ( ซื่อสัตย์ ) เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหากับเพื่อน ( เห็นอกเห็นใจ ) ค้ำประกันให้เพื่อนสมาชิกกลุ่มย่อย ( รับผิดชอบเสียสละ )

3 สัญญาว่าจะดูแล ซึ่งกันและกัน ( ตลอดชีวิต / ตลอดสัญญา ) - เอื้ออาทร ให้กำลังใจ - ห้ามปาม ว่ากล่าวตักเตือน เพื่อ เพื่อนไม่หลงทาง - บอกเล่าสิ่งดีๆ ที่ลดราจ่าย / เพิ่ม รายได้ แก่สมาชิก แนะนำ แนวทางเพิ่มรายได้ / วิทยา ฐานะ ที่ดีแก่กลุ่ม ต่อ

4 วางแผนที่จะบริหารเงินรางวัล สนับสนุน 1 % ไว้ก่อน - ให้หน่วยหักเงินเดือน อย่างน้อย 10% 1% = 100 - 50 % ฝากเข้าบัญชีกันเสี่ยง ( กรณี เพื่อนในกลุ่มมีปํญหา ) - 30 % บริหาร จัดการ อบรม วิทยากร คชจ. การประชุม เยี่ยมไข้ / ของขวัญ ฯลฯ - 10 % ค่าวัสดุอุปกรณ์ / เบี้ยประชุม

5 ขั้นตอนการบันทึกคำ รับรองในแบบคำขอกู้ฯ ผู้กู้ลงนามในแบบคำขอกู้ หัวหน้ากลุ่มย่อยลงนาม หัวหน้ากลุ่มใหญ่ลงนาม ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นลงนาม ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานสังกัดลงนาม ตรวจสอบและออกหนังสือผ่านสิทธิ นำส่งธนาคารออมสินสาขา


ดาวน์โหลด ppt เลือกประธานกลุ่ม / หัวหน้ากลุ่ม แบ่งหน้าที่ กลุ่มย่อย 5-10 คน กลุ่ม ใหญ่ 50 คนขึ้นไป กลุ่มต้องมี มีอุดมการตณ์เดียวกัน / ชะตา กรรมแก้ไขปัญหาหนี้ บริหารจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google