งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

2 มะเร็งปากมดลูกมีการดำเนินโรคที่ช้าประมาณ 5-10 ปี

3 ในเชิงสถิติพบว่าการตรวจทุก 5 ปี สามารถลดอุบัติการณ์มะเร็งปากมดลูกในประชาการได้อย่างมีนัยสำคัญ

4 กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการที่จะใช้วิธี Pap smear หรือ VIA
ในพื้นที่ที่ทำ VIA อยู่แล้ว (29 จังหวัด) ผู้หญิงอายุ ปี สามารถเลือกทำ VIA ต่อได้

5 เป้าหมายการทำ Pap smear และ VIA
เป้าหมายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีละ 2.6 ล้านคน Pap smear ประมาณ 2.4 ล้านคน VIA ประมาณ 2 แสนคน

6 งบประมาณต้องใช้เท่าใด มีอยู่แล้วเท่าใด
งบประมาณ Pap smear จำนวน 2.4 ล้านคน คนละ 250 บาท รวม 600,000,000 บาท ต่อปี งบประมาณ VIA จำนวน 2 แสนคน คนละ 70 บาท รวม 14,000,000 บาท ต่อปี งบประมาณที่ สปสช. สนับสนุน 500 ล้านบาทต่อปี (ปีงบประมาณ 2554 ตั้งเป้าไว้ 2.1 ล้านคน (80%)

7 การอ่านสไลด์ Pap smear จะจ้างเอกชนได้หรือไม่ ถ้าได้อัตราเท่าใด
สามารถจ้างเอกชนได้ แต่อัตราไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจน อยู่ในระหว่าง บาทต่อสไลด์ (อัตราที่เหมาะสม 70 บาทต่อสไลด์)


ดาวน์โหลด ppt โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google