งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ www.nhso.go.th กลไกการสนับสนุนการ ดำเนินงาน โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ตำบล และ การพัฒนาระบบรับ - ส่งต่อแบบ บูรณาการ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ www.nhso.go.th กลไกการสนับสนุนการ ดำเนินงาน โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ตำบล และ การพัฒนาระบบรับ - ส่งต่อแบบ บูรณาการ 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ www.nhso.go.th กลไกการสนับสนุนการ ดำเนินงาน โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ตำบล และ การพัฒนาระบบรับ - ส่งต่อแบบ บูรณาการ 2552

2 2 กรณีหน่วยบริการในพื้นที่ใหม่ สปสช.เขตจะสนับสนุนงบ 200,000 บาท/แห่ง สำหรับ ดำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการระหว่าง รสต. และ รพ.แม่ข่ายในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ได้แก่  ระบบIT ในการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือ การจัด Real time consultation เป็นต้น  ระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน(home ward)  การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระหว่าง รสต. และ รพ.แม่ข่าย ทั้งนี้แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินการให้ สปสช.เขตร่วม หารือกับจังหวัดและพื้นที่เป้าหมาย กลไกการสนับสนุนของ สปสช.

3 3 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน 4 ภาค 5. ส่งรายชื่อ รสต. เพื่อ สปสช. ทำการโอน เงินสนับสนุน 3. ประกาศพื้นที่ดำเนินการจัดลำดับ 1,000 แห่งแรก เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สปสช. 2. คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในแต่ละเขตตรวจราชการ 4. รสต. จัดทำแผนเสนอ สสจ. ส่งมายัง สปสช. เขต ขั้นตอนการดำเนินงาน รสต.

4 4 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ www.nhso.go.th กลไกการสนับสนุนการ ดำเนินงาน โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ตำบล และ การพัฒนาระบบรับ - ส่งต่อแบบ บูรณาการ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google