งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รพสต ชุดบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รพสต ชุดบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รพสต ชุดบริการ

2 what will not be in this part
how to coordinate between 2 levels - HR support, technical support, financial support, logistic support how to refer patients to tertiary care how to organize IT how to organize consultative services/network how to adopt area-based approach (strategy map) - committee

3 ชุดบริการอะไร ใช้กลุ่มประชากรเป็นหลัก _ 8? กลุ่ม (รวม นักเรียน?) _ กลุ่มประชากรตามกลุ่มโรค? - รวม เป็นกลุ่มเดียวคือกลุ่มโรคเรื้อรัง โรคอื่นๆมีอะไร ไหม (dengue, lepto, rabies) มีอีก 2 กลุ่มบริการที่อาจเขียนแยก _ ฟื้นฟูสภาพ (รวมนวดของแผนไทย) จิตเวช กับ ทันตฯ? ระบุบริการรายกลุ่มที่อยากให้ทำ

4 งานอื่นๆที่ต้องทำแต่ไม่ใช่ชุดบริการ
ชุมชนเข้มแข็ง รวมวิธีทำงานกับท้องถิ่น _ จะเอารูปแบบของกรมสนับสนุนมาเขียนแค่ ไหน (แผนที่ยุทธศาสตร์) การให้บริการในสถานที่ นอกสถานที่ (เชิงรุก ต่อเนื่อง) การจัดบริการนอกเวลา การเฝ้าระวังโรค (ระบาดใหม่)?? _ ชุดทดสอบ การจัดการสิ่งแวดล้อม _ แหล่งเพาะพันธุ์แมลง ขยะ อาหารปลอดภัย การปรับพฤติกรรมสุขภาพ การเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ _ ทำ 3 อย่าง (บริหารความเสี่ยง พัฒนาศักยภาพ บังคับใช้ กม) => เก็บตัวอย่างอะไร เก็บอย่างไร ตรวจอะไร ส่งตรวจที่ไหนต่อ ใช้ ข้อมูลยังไง การจัดการความรู้ ลปรร

5 outline ของแต่ละงาน หมายถึงอะไร _ ความหมายโดยย่อ
วิธีการให้บริการ _ รวมวิธีการทำงานระดับชุมชนของแต่ละ งาน รูปแบบการทำงานนั้นๆ (service model) DOT, tools and how to use รวมเรื่องการตรวแล็บ และการ ใช้ชุดทดสอบต่างๆ วิธีการจัดการภายใน รพสต และวิธีเชื่อมโยงกับหน่วยที่ สูงขึ้น รวมทั้งภาคีอื่นๆ (where applicable)

6 สุขภาพจิต การให้ความรู้ คำแนะนำ _ การจัดการความเครียด
หญิงตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาการเด็ก??? ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ติดยา บริการบำบัดรักษา จิตเวชฉุกเฉิน ฟื้นฟูสุขภาพจิต _ ผู้สูงอายุ HIV น่าจะต้องพูดเรื่องที่เป็น priority เช่นการดูแลผู้ป่วยจิตเภท (ปลดโซ่) ที่ เหลืออาจต้องเป็น phase หน้า เพราะต้องมีการอบรม???

7 แพทย์แผนไทย ที่ รพสต จะให้มีบริการเหมือน รพช หมายถึงสอน ด้วย บริการด้วย => จนท มีความสามารถ ไหม จะให้มีการใช้ยาสมุนไพร 20 รายการ เรื่อง นวด จะให้มีไหม อย่างไร

8 การฟื้นฟูสภาพ ขึ้นทะเบียนสิทธิผู้พิการ บริการเครื่องช่วย
ควรรวมเรื่อง การนวด ของกรมแพทย์ไทย ด้วย

9 มุมมองจาก สอ อยากพูดเรื่อง สร้างสุขภาพ
อยากพูดเรื่อง ความแตกต่างจาก สอ เดิม _ เท่าที่ ฟังดูจะไม่ต่างจากที่เป็นอยู่ ตอนนี้รับทุกงานจากทุกกระทรวง คาดหวังว่าจะ ได้ create งานโดยใช้ area-based อยากเห็นระบบการจัดการที่เป็นของ รพสต ไม่ใช่ สสอ


ดาวน์โหลด ppt รพสต ชุดบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google