งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพตำบล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพตำบล
เขต 2

2 ประธาน น.พ.สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ประธาน น.พ.สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เขต 2 เลขานุการ น.พ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิพร นายแพทย์ 9 จังหวัดชัยนาท

3 เป้าหมายโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล เขต 2
จังหวัด จำนวน อำเภอ เป้าหมายปี 52 ( แห่ง ) รวมทั้งสิ้น ร้อยละ ลพบุรี 11 100 ชัยนาท 8 สิงห์บุรี 6 อ่างทอง 7 รวม 32

4 จังหวัด เป้าหมาย ลพบุรี 1. สอ.ซับจำปา อ.ท่าหลวง 2. สอ.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ 3. สอ.บ่อทอง อ.หนองม่วง 4. สอ.ห้วยดีเลิศ อ.ชัยบาดาล 5. สอ.โคกตูม อ.เมือง 6. สอ.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง 7. สอ.ยางราก อ.โคกเจริญ 8. สอ.มหาโพธิ์ อ.สระโบสถ์ 9. สอ.บางงา อ.ท่าวุ้ง 10.สอ.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ 11.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จังหวัด เป้าหมาย ชัยนาท 1. สอ.นางลือ อ.เมือง 2. สอ. อ.มโนรมย์ 3. สอ.บ้านหนอง อ.สรรพยา 4. สอ.วังไก่เถื่อน อ.หันคา 5. สอน.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 6. สอ.สะพานหิน อ.หนองมะโมง 7.สอ.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม 8.สอ.ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์

5 จังหวัด ขนาดกลาง สิงห์บุรี 1. โพทะเล,สอ.ต. อ.ค่ายบางระจัน 2. สอ.โรงช้าง อ.พรหมบุรี 3. สอ.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง 4. สอ.ประศุก อ.อินทร์บุรี 5. สอ.หัวไผ่ อ.เมือง 6. สอ.พักทัน อ.บางระจัน จังหวัด ขนาดกลาง อ่างทอง 1. สอ.บ้านอิฐ อ.เมือง 2. สอ.องครักษ์ บ้านหงษ์ 3. สอ.สีบัวทอง อ.แสวงหา 4. สอ.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ 5. สอ.โผงเผง อ.ป่าโมก 6. สอ.เฉลิมพระเกียรติ อ.โพธิ์ทอง 7. สอ.โพธิ์ม่วงพันธ์

6 บุคลากร การสร้างขวัญกำลังใจ เช่น ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
เช่น ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย บุคลากร จังหวัดอ่างทอง ยังไม่มีพยาบาลแต่ขอ สนับสนุนจาก CUP ได้ จังหวัดลพบุรี - ไม่มีปัญหาบุคลากร - หมุนเวียน จนท. ในเครือข่าย จังหวัดสิงห์บุรี - ไม่มีปัญหาบุคลากร จังหวัดชัยนาท - ขาดแคลนทันตบุคลากร

7 ระบบสนับสนุน การจำแนกข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย เช่น ปรับกรอบยา
ระบบส่งต่อให้คำปรึกษา มี Computer / Internet Web cam พร้อมมากกว่า ร้อยละ 90 ระบบสนับสนุน การจำแนกข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปรับกรอบยา ระบบส่งต่อ - การประสานงานผู้ป่วยที่มีคุณภาพ - ระบบติดตาม ส่งผู้ป่วยไปกลับที่มีคุณภาพ

8 ระบบกำกับ ติดตาม ตั้งคณะทำงานในภาพรวมของเขต / จังหวัด
แต่ละอำเภอมีการนำเข้าประชุมในที่ประชุม คปสอ. พร้อมรายงานให้จังหวัดทราบ / คปสข.

9 จัดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนา
การสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น จนท. ประชาชน เข้าใจบทบาท ภารกิจ รพสต. การเตรียมการ จัดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนา KM

10 ข้อเสนอทั่วไป การสร้างขวัญกำลังใจ เช่น เบี้ยเลี้ยง สสอ. ค่าตอบแทนที่ควรมี ความปลอดภัยในสถานที่และทรัพย์สิน ของ รพสต. การเตรียมการระหว่าง รพ.แม่ข่าย กับ รพสต.ในขณะที่ ระบบ Inter net ไม่พร้อมในบางพื้นที่ มีการสนับสนุน CUP ในภาพเขตกรณีที่ CUP มีปัญหาเรื่องเงิน และจังหวัดมีข้อจำกัด ควรมีการประสานงานเชิงนโยบายระดับกระทรวง (ระหว่าง สธ. / มหาดไทย / สปสช. )

11 พร้อมดำเนินการ 1 กรกฎาคม 2552


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google