งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กผอม – เด็กอ้วน ล้วนเป็นปัญหาของชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กผอม – เด็กอ้วน ล้วนเป็นปัญหาของชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กผอม – เด็กอ้วน ล้วนเป็นปัญหาของชาติ
โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ B.Sci,MCN. นักวิชาการเชี่ยวชาญโภชนาการ ผู้จัดการศูนย์ประสานงานโภชนาการสมวัย ที่ปรึกษากิติศักดิ์สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

2 ปัญหาโภชนาการในเด็กไทย
สรุป ปัญหาโภชนาการในเด็กไทย ปล่อยไว้ ประเทศไทยหายนะ

3 เด็กอ้วนพุ่งเต็มประเทศ
ปัญหาใหญ่ เด็กขาดสารอาหาร ยังไม่หมด เด็กอ้วนพุ่งเต็มประเทศ

4 คนไทยมีคุณภาพชีวิตต่ำ
ผลกระทบ เด็กผอม IQ ต่ำ จน เด็กอ้วน ผู้ใหญ่อ้วน โรค คนไทยมีคุณภาพชีวิตต่ำ ทำให้ชาติไม่เจริญ

5

6 ทำไมเด็กไทย กินไม่เป็น
อย่าโทษเด็ก ผู้ใหญ่ใจดี ต้องมีความรับผิดชอบ

7 เด็กไทย .... ขาดภูมิคุ้มกันทางปัญญา ตัดสินใจกินอาหารตามความรู้สึก
คาดไม่ถึงว่า ผลการกินไม่เป็น จะวกกลับมาทำลายชีวิตตัวเอง

8 ความจริงของเด็กไทย ... ไม่ได้กินอาหารเช้า
กินอาหารเช้าที่ขาดคุณภาพ / ไม่พอ กินอาหารกลางวันคุณภาพต่ำ กิน – ดื่ม อาหารว่าง หวาน – มัน เค็ม จัด ปฏิเสธกินผัก ละทิ้งอาหารไทย

9 ความจริงที่ค้นพบ ห่างกัน 5 ปี เด็กไทยวัยก่อนเรียน
อ้วนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40

10 อีก 10 ปี เด็กไทย 1 ใน 5 จะเป็นโรคอ้วน !!!

11 เด็กไทยวัยเรียน เดินมา 10 คน จะอ้วน – ท้วม 2 – 3 คน

12 เด็กไทยจำนวนมาก ขาด ไอ โอ ดีน และ ธาตุเหล็ก IQ ต่ำ

13 IQ ปกติ 90 – 100 แต่ เด็กไทย 91

14 เด็กไทยวัยเรียน ร้อยละ 49.6 กินขนมกรุบกรอบประจำ ห่างกัน 3 ปี กินเพิ่ม 2 เท่า

15 จ่ายเงิน 1 แสนล้านบาท / ปี จ่ายเงินเรียนหนังสือ 3,024 บาท
เด็กไทย จ่ายเงิน 1 แสนล้านบาท / ปี ซื้อขนมด้อยคุณค่า เฉลี่ยคนละ 9,800 บาทต่อปี จ่ายเงินเรียนหนังสือ 3,024 บาท

16 จัดอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
โรงเรียนส่วนมาก จัดอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ที่ให้พลังงานสูง

17 แป้ง ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม
เด็กไทย 1 ใน 3 กินอาหารประเภท แป้ง ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม สูง เป็นประจำ

18 เด็กไทยจำนวนมาก กิน ผัก ผลไม้ ไม่พอ ควรกินผักวันละ 12 ช้อน แต่เด็กไทยกิน 1 – 2 ช้อน

19 อาหารว่างของเด็กไทย ไร้คุณค่า

20 ให้เด็กกินเป็นอาหารว่าง จะมีเด็กอ้วนน้อยกว่า
ข้อมูลน่าสนใจ โรงเรียนที่จัดผลไม้ ให้เด็กกินเป็นอาหารว่าง จะมีเด็กอ้วนน้อยกว่า โรงเรียนไม่ได้จัด สูงถึงร้อยละ 30

21 ข้อมูลน่าสนใจ โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ทำกิจกรรมจากบริษัทเครื่องดื่ม น้ำอัดลม และขนม มีเด็กอ้วนเป็น 1.5 เท่า ของโรงเรียนที่ไม่ได้รับ

22 ข้อมูลน่าสนใจ โรงเรียนที่จำหน่ายน้ำอัดลม และเครื่องดื่มรสหวาน
มีเด็กอ้วนเป็น 2 เท่า ของโรงเรียนที่ไม่ได้ขาย

23 ข้อมูลน่าสนใจ โรงเรียนที่ทำกิจกรรมทางกาย อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์
มีเด็กอ้วนน้อยกว่า โรงเรียนที่ไม่ได้จัด ร้อยละ 20

24 เด็กไทยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2
ในที่สุด ห่างกันแค่ 5 ปี เด็กไทยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 18 เพราะ อ้วน

25 ใช้เงิน 7 – 8 หมื่นล้านบาท / ปี โรคเบาหวาน และโรคหัวใจหลอดเลือด
ประเทศไทย ใช้เงิน 7 – 8 หมื่นล้านบาท / ปี รักษาคนป่วย โรคเบาหวาน และโรคหัวใจหลอดเลือด

26 คำถาม ? แล้วจะทำอย่างไร ? ปล่อยไว้ไม่เป็นไร ? ไม่ใช่ปัญหาของฉัน
อย่าแบกประเทศไทยไว้ อยู่กันแบบนี้มาตั้งนาน ไม่เห็นเป็นอะไร ไม่ใช่ธุระของฉัน

27 ปัญหาโภชนาการ เป็นปัญหาภาระกิจ ของทุกคน จะละเลยไม่ได้

28 แก้ไขปัญหา นำพาให้เด็กไทย
ได้เวลา ที่ทุกคนต้องใส่ใจ แก้ไขปัญหา นำพาให้เด็กไทย โภชนาการสมวัย

29 การส่งเสริมโภชนาการ ในโรงเรียน เป็นกลยุทธ์สำคัญ ของการแก้ไขปัญหา

30 แต่เรามีบทเรียนทรงคุณค่า
เราไม่ได้เริ่มต้น ที่ ศูนย์ แต่เรามีบทเรียนทรงคุณค่า จงนำมา ต่อยอด

31 บทเรียนเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ
ประเด็นเด่น ลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผัก ผลไม้ ใส่ใจคุณภาพอาหารกลางวัน และอาหารว่าง สร้างสุขนิสัยการกิน

32 แนวคิด จุดประกาย ผู้บริหาร มีทีมชงที่เข้มแข็ง วางนโยบาย และมีแผนงาน
พัฒนาศักยภาพทีมงาน เสริมแรงเสริมพลังทีมงาน

33 แนวคิด เน้นการมีส่วนร่วมจาก ... นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ท้องถิ่น
ผู้ประกอบการร้านค้า เอกชน

34 แนวคิด ค้นหากลยุทธสำคัญ ... ความเชื่อมโยงระหว่าง รร. กับบ้าน
ความเชื่อมโยงระหว่าง รร. กับบ้าน การพึ่งพาตนเอง ความเป็นเจ้าของ การสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อ

35 แนวคิด บูรณาการเรียนการสอน อย่างมีความสุข
บูรณาการเรียนการสอน อย่างมีความสุข ประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ออกกฎระเบียบมาตรการเสริม จัดกิจกรรม สร้างกระแส

36 หนุนสร้างเด็กไทยให้โภชนาการดี เด็กฉลาด ชาติรุ่งเรือง
ผู้ใหญ่ใจบุญ หนุนสร้างเด็กไทยให้โภชนาการดี มีพลังสร้างชาติ เพราะ เด็กฉลาด ชาติรุ่งเรือง

37 ขอบคุณ และ สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt เด็กผอม – เด็กอ้วน ล้วนเป็นปัญหาของชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google