งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังงานลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังงานลม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังงานลม

2 พลังงานลม พลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติ อีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากการหมุนเวียน ถ่ายเทของกระแสอากาศ โดยการใช้กังหันลมเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานจลน์จากลมเป็นพลังงานกลจากการหมุนของเพลาแล้วนำไปใช้ประโยชน์

3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลม
ลม เป็นการเคลื่อนไหวของอากาศ จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูง ไปสู่ความกดอากาศต่ำในแนวนอน ซึ่งแบ่งออกเป็น

4 พัดอยู่ตลอดทั้งปีในส่วนต่าง ๆ ของโลก ลมประจำฤดู
ลมประจำปี พัดอยู่ตลอดทั้งปีในส่วนต่าง ๆ ของโลก ลมประจำฤดู จะพัดเปลี่ยนทิศทางตามฤดูกาล ได้แก่ ลมมรสุมฤดูร้อน พัดในแนวทิศใต้และลมมรสุมฤดูหนาวพัดในแนวทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ลมประจำเวลา เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศระหว่างสองบริเวณในระยะเวลาสั้น ๆ ได้แก่ ลมบก ลมทะเล ลมภูเขา และหุบเขา พลังงานลม เป็นพลังงานที่สะอาดและบริสุทธิ์ ใช้แล้วไม่มีวันหมดไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นพลังงานที่น่าสนใจในการพัฒนาต่อไป


ดาวน์โหลด ppt พลังงานลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google