งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซิลิคอน คอนโทรล สวิตช์ (SCS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซิลิคอน คอนโทรล สวิตช์ (SCS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซิลิคอน คอนโทรล สวิตช์ (SCS)

2          ซิลิคอน คอนโทรล สวิทช์ หรือ SCS จะประกอบสารกึ่งตัวนำ 4 ตอน PNPN มีขาถูกต่อออกมาใช้งาน 4 ขา ขาต่าง ๆ ของ SCS มีดังนี้ ขาแอโนด (A) ขาแคโถด (K) บางครั้งเรียกว่าขาอิมิตเตอร์ (E) ขาแคโถด เกท (GK) บางครั้งเรียกขาเบส (B) และขาแอโนด เกท (GA) บางครั้งเรียกขาคอลเลคเตอร์ (C) แสดงเป็นโครงสร้างและสัญลักษณ์ดังรูป

3 โครงสร้างและวงจรสมมูลย์ของ SCS

4 2. สามารถเพิ่มการควบคุมการทำงานการหยุดทำงานได้
SCS เมื่อเปรียบเที่ยบกับ SCR แล้ว SCS มีข้อดีดีกว่า SCR หลายอย่างด้วยกันดังนี้   1. SCS ใช้เวลาในการนำกระแส และหยุดนำกระแสเท่ากับที่ SCR นำกระแสคือประมาณ 1~10mS ส่วน SCR ใช้เวลาหยุดนำกระแส 5~30mS  2. สามารถเพิ่มการควบคุมการทำงานการหยุดทำงานได้

5 การควบคุมให้ SCS ที่นำกระแสแล้วหยุดนำกระแส แสดงไว้ 3 วิธี ดังนี้
1. การหยุดนำกระแสโดยใช้พัลซ์บวกป้อนให้ขา GA

6 2. การหยุดนำกระแสโดยใช้ทรานซิสเตอร์ลัดวงจร

7 3. การหยุดนำกระแสโดยใช้พัลซ์ลบป้อนให้ขา GK

8 เกท เทิน ออฟ สวิตช์ (GTO)

9 รูปร่างและตำแหน่งขาของ GTO

10 การทำงานและการทำงานของ GTO สามารถควบคุมการจ่ายแรงดันได้ที่ขา G เพียงขาเดียว แต่ต้องใช้กระแสเกทที่มากระตุ้น GTO สูงกว่าของ SCR ปกติ SCR ใช้กระแสกระตุ้นเกทประมาณ 30mA ส่วนของ GTO ต้องใช้กระแสเกทสูงถึงประมาณ 10 mA ดังนั้นกระแสเกทที่จะทำให้ GTO หยุดนำกระแสจะต้องสูงมากขึ้นไปอีก ขึ้นอยู่กับชนิดของ GTO ที่นำมาใช้งาน

11 การทำให้ GTO หยุดนำกระแส
 1. ใช้วิธีการหยุดนำกระแสของ SCR มาใช้ได้เลย 2. ป้อนแรงดันลบค่าสูงให้ขา G ของ GTO เทียบกับขา K

12 การนำ GTO ไปใช้งาน วงจรกำเนิดสัญญาณฟันเลื่อย

13 ไลท์ แอกทีฟ ซิลิกอน คอนโทรล เร็กติไฟเออร์ (LASCR)

14

15

16 โครงสร้างและภาพตัดครึ่งภายในของ LASCR

17 โครงสร้างและขาต่อใช้งานจะเหนือกับ SCR ทุกอย่าง ส่วนแตกต่างกันคือ ตัวถังของ LASCR จะเจาะใส่กระจกให้โปร่งแสงบางส่วน เพื่อให้แสงสามารถไปกระทบรอยต่อของสารกึ่งตัวนำ PN ระหว่างขา G กับขา K ได้ ส่วนรูปที่ 6.10 (ข) แสดงสัญลักษณ์ของ LASCR ในรูปที่ 6.11 แสดงโครงสร้างจริง ตำแหน่งของแสงที่ตกกระทบ LASCR และภาพตัดครึ่งแสดงส่วนประกอบภายใน

18 แสดงรูปร่างของ LASCR

19


ดาวน์โหลด ppt ซิลิคอน คอนโทรล สวิตช์ (SCS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google