งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นไอซี ที่นิยมใช้กันมากในการนำ ไปสร้างสัญญาณรูปคลื่นแบบต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นไอซี ที่นิยมใช้กันมากในการนำ ไปสร้างสัญญาณรูปคลื่นแบบต่างๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นไอซี ที่นิยมใช้กันมากในการนำ ไปสร้างสัญญาณรูปคลื่นแบบต่างๆ
IC 555 เป็นไอซี ที่นิยมใช้กันมากในการนำ ไปสร้างสัญญาณรูปคลื่นแบบต่างๆ เช่น สัญญาณ SquareWave สัญญาณพัลส์ เป็นต้น สมชาติ แสนธิเลิศ

2 ไอซีเบอร์ 555 เป็นอุปกรณ์วงจรรวมที่มีอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ อยู่ภายใน และมีส่วนที่ต้องต่อภายนอกเพื่อควบคุมการทำ งาน และใช้งานเป็นลักษณะต่างๆ รูปร่างของจริงของ IC 555 สมชาติ แสนธิเลิศ

3 ส่วนประกอบของไอซีเบอร์ 555 ส่วนประกอบของไอซีเบอร์ 555
สมชาติ แสนธิเลิศ

4 เป็นขาสำหรับต่อกราวด์ของแหล่งจ่ายไฟ
ขาใช้งานของไอซี555 1. GND เป็นขาสำหรับต่อกราวด์ของแหล่งจ่ายไฟ สมชาติ แสนธิเลิศ

5 เป็นขาสำหรับสัญญาณอินพุทที่กระตุ้นให้ไอซีทำงาน
2. TRIGGER เป็นขาสำหรับสัญญาณอินพุทที่กระตุ้นให้ไอซีทำงาน 3. OUTPUT เป็นขาสำหรับสัญญาณเอาท์พุทที่ออกจากตัวไอซี 4. RESET เป็นขารีเซ็ทของตัวไอซีใช้เพื่อหยุดการทำงานของไอซี สมชาติ แสนธิเลิศ

6 เป็นขาควบคุมแรงดันของตัวไอซี
5. CONTROL VOLTAGE เป็นขาควบคุมแรงดันของตัวไอซี 6. THRSSHOLD เป็นขาสำหรับเพิ่มเวลาการทำงานของไอซี 7. DISCHARGE สำหรับเชื่อมขาตัว C เมื่อ C คายประจุจะมีผลต่อช่วงเวลา ทำงานของไอซี สมชาติ แสนธิเลิศ

7 สรุปขาของไอซี 555 สรุปขาของไอซี 555 สมชาติ แสนธิเลิศ

8 วงจรการทำงานของไอซี 555 มี 2 ชนิดคือ
                           วงจรการทำงานของไอซี 555 มี 2 ชนิดคือ 1. วงจรโมโนสเตเบิล Monostable Multivibator คือวงจรที่สร้างสัญญาณพัลซ์ขึ้นมา 1 ลูก หลังจากมีการ ทริก(กระตุ้น)ให้วงจรเกิดสัญญาณ สมชาติ แสนธิเลิศ

9 รูปแสดงวงจร Monostable Multivibator
สมชาติ แสนธิเลิศ

10 2. วงจรอะสเตเบิล Astable Multivibrator
คือวงจรสร้างสัญญาณ Square wave มีความถี่ที่สามารถ กำหนดได้ตามความต้องการ ด้วยค่าคาปาซิสเตอร์ C และค่าความต้านทาน RA และ RB สมชาติ แสนธิเลิศ

11 รูปแสดงวงจร Astable Multivibator
สมชาติ แสนธิเลิศ

12 งานที่มอบหมาย สมชาติ แสนธิเลิศ

13 สมชาติ แสนธิเลิศ

14 สมชาติ แสนธิเลิศ

15 สมชาติ แสนธิเลิศ


ดาวน์โหลด ppt เป็นไอซี ที่นิยมใช้กันมากในการนำ ไปสร้างสัญญาณรูปคลื่นแบบต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google