งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บล็อกไดอะแกรมภาคจ่ายไฟ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บล็อกไดอะแกรมภาคจ่ายไฟ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บล็อกไดอะแกรมภาคจ่ายไฟ
DEGAUSSING 220 V แปลงแรงดัน AC to DC ฟิลเตอร์ ไฟเมน 300 V

2 ทำไมต้องมีการดีเก๊าซ์ซิ่ง.....?
DEGAUSSING(ดีเก๊าซ์ซิ่ง) หมายถึง การลบล้างอำนาจสนามแม่เหล็กที่บริเวณจอภาพทุกครั้งที่เปิดเครื่องรับ โดยจะทำงานแค่ 2 – 3 วินาที ทำไมต้องมีการดีเก๊าซ์ซิ่ง.....? เนื่องจากจอภาพของเครื่องรับโทรทัศน์ทั่วๆไป มีความอ่อนไหวต่ออำนาจสนามแม่เหล็ก ถ้าเมื่อใดก็ตามอำนาจสนามแม่เหล็ก มีปริมาณมากเพียงพอ จะทำให้จอภาพเกิดอาการสีเลอะที่บริเวณจอภาพ จึงต้องมีการล้างอำนาจสนามแม่เหล็กทุกครั้งที่ทำการเปิดเครื่องรับโทรทัศน์

3 สนามแม่เหล็กเกิดจากไหนบ้าง.....?
1. เกิดจากธรรมชาติ เนื่องจากบนพื้นโลกอาจจะมีบางจุด ที่เป็นพื้นที่ของอำนาจสนามแม่เหล็ก 2. เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างเมื่อเกิดการทำงานจะทำให้เกิดการแพร่อำนาจสนามแม่เหล็กออกมา เช่น บริเวณหลังตู้เย็น,บริเวณใกล้ๆตู้ลำโพง

4 วิธีการดีเก๊าซ์ซิ่ง 1. ดีเก๊าซ์ซิ่งจากในเครื่องรับโทรทัศน์ โดยจะสร้างอำนาจสนามแม่เหล็กออกมาล้างจอภาพทุกครั้งที่ทำการเปิดเครื่องรับ โดยจะใช้ระยะเวลานานแค่ 2 – 3 วินาที 2. ดีเก๊าซ์ซิ่งจากข้างนอก ในกรณีที่สนามแม่เหล็กที่ตกค้างจอภาพมีมากเกินกว่าที่ดีเก๊าซ์ซิ่งจากเครื่องรับจะล้างออก จึงต้องสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาให้มีความแรงมากกว่าสนามแม่เหล็กที่ตกค้างหน้าจอภาพ โดยอุปกรณ์ตัวนั้นจะมีชื่อว่า ดีเก๊าซ์ซิ่ง

5 อธิบายทางเดินของวงจรภาคจ่ายไฟ

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt บล็อกไดอะแกรมภาคจ่ายไฟ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google