งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีคำนวณการแบ่ง Subnet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีคำนวณการแบ่ง Subnet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีคำนวณการแบ่ง Subnet

2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการแบ่ง Subnet
เพิ่มประสิทธิภาพของ Network เพราะสามารถลด Broadcast ลงได้ เพิ่ม Security ให้กับ Network ประยุกต์ใช้กับจำนวนเครื่องที่มีมากว่า 254 เครื่องใน 1 Network

3 วิธีการคำนวณหา Network Address จาก Subnet Mask
1.เขียนเลข IP Address ให้อยู่ในเลขฐานสอง 2.เขียนเลข Subnet Mask ให้อยู่ในเลขฐานสองอีกเช่นกัน 3.ตั้งตำแหน่ง IP Address และ Subnet Mask ให้ตรงกันแล้วทำการคูณกัน ( Logical AND ) 4.ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ Network Address นั้นเอง ตัวอย่าง IP Address เป็น และ Subnet Mask เป็น นำมาเขียนให้อยู่ในรูปเลขฐานสองแล้วนำมาคูณกันก็จะได้ Network Address ดังตัวตัวเลขสีแดง

4 ให้ทำการแบ่ง Network ออกเป็นเครือข่ายย่อยจำนวน 5 เครือข่าย
ตัวอย่าง ให้ทำการแบ่ง Network ออกเป็นเครือข่ายย่อยจำนวน 5 เครือข่าย . ขั้นตอนที่ 1 หาจำนวนบิตที่จะต้องยืมจาก Host Address โดยใช้สูตร . 2n ≥ x X คือจำนวน Subnet ที่ต้องการ n คือจำนวนที่ต้องหา ตัวอย่าง ≥ 8 จะเห็นได้ว่า 2 ยกกำลัง 3 ได้เท่ากับ 8 ซึ่งใกล้เคียงกับจำนวนที่ต้องการ(ผลลัพธ์ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ X) ดังนั้นจำนวนบิตที่จะต้องยืมจาก Host Address คือ 3 บิต จาก จะเห็นได้ว่า Host Address นั้นมีเพียง 8 บิต เมื่อถูกยืมไปแล้ว 3 บิตก็จะเหลือเพียง 5 บิต จะคำนวณ Host ที่เหลือในแต่ละ Subnet ที่แบ่งออกมาได้จากสูตรถัดไป

5 ให้ทำการแบ่ง Network ออกเป็นเครือข่ายย่อยจำนวน 5 เครือข่าย (ต่อ)
ตัวอย่าง ให้ทำการแบ่ง Network ออกเป็นเครือข่ายย่อยจำนวน 5 เครือข่าย (ต่อ) ขั้นตอนที่ 2 หาจำนวน Host ในแต่ล่ะ Network โดยใช้สูตร z = จำนวน Host ที่ได้ , m = จำนวน Bit ที่เหลือ ตัวอย่าง Host

6 ให้ทำการแบ่ง Network ออกเป็นเครือข่ายย่อยจำนวน 5 เครือข่าย (ต่อ)
ตัวอย่าง ให้ทำการแบ่ง Network ออกเป็นเครือข่ายย่อยจำนวน 5 เครือข่าย (ต่อ) ขั้นตอนที่ 3 คำนวณเลข Subnet ของแต่ละเครือข่ายย่อย ให้นำ Host ในจำนวน 8 Bit สุดท้ายของ Network มาทำการคำนวณหา ค่า Subnet ของแต่ละเครือข่ายย่อยอีกที ให้นำจำนวน bit ที่เหลือจากการแบ่ง Network มาคำนวณ 28-m - 2 = x = 30 ให้นำจำนวน Host ทั้งหมดของ Network ก็คือ 254 มาลบด้วยผลลัพธ์ที่คำนวณได้จากสูตรข้างบน 254 – 30 = 224 ฉะนั้นตัวเลข Subnet ในแต่ล่ะเครือข่ายย่อยดังนี้

7 ให้ทำการแบ่ง Network ออกเป็นเครือข่ายย่อยจำนวน 5 เครือข่าย (ต่อ)
ตัวอย่าง ให้ทำการแบ่ง Network ออกเป็นเครือข่ายย่อยจำนวน 5 เครือข่าย (ต่อ) ขั้นตอนที่ 4 ผลลัพธ์ของการคำนวณได้คำตอบคือ Network Network ID IP Range Broadcast Subnet 1 2 3 4 5


ดาวน์โหลด ppt วิธีคำนวณการแบ่ง Subnet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google