งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมระบบเครือข่าย www.ats.co.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมระบบเครือข่าย www.ats.co.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมระบบเครือข่าย

2 IP Address เป็นหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดสรร คือ InterNIC (Internet Network Information Center) ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 4 (IPV4) มีทั้งหมด 32 บิต โดยเขียนในรูปเลขฐานสิบ 4 ตัว คั่นด้วยเครื่องหมายจุด เช่น โดยหมายเลข IP จะประกอบด้วยกันสองส่วนหลักคือ Network Address หรือ Network ID และ Host Address หรือ Host ID Network ID Host ID เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เปลี่ยนแปลงได้

3 ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
Class ของ IP Address แบ่งได้ 5 Class ด้วยกัน ที่ใช้จริงในปัจจุบันมีอยู่ 3 Class คือ Class A, B และ C Class First bits Range of IP จำนวน Host สูงสุด จำนวนบิต A ถึง 16,777,216 24 B 10 ถึง 65,535 16 C 110 ถึง 254 8 D 1110 ถึง - E 1111 ถึง ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล

4 ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
Class ของ IP Address Class A เหมาะสำหรับใช้งานในระบบเครือข่ายขนาดใหญ่มาก มีเครื่องลูกข่ายได้ถึง 16.7 ล้านเครื่อง มีค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 127 บิตแรก จะมีค่าเป็น 0 โดยในการใช้งานจริงหมายเลขเริ่มต้น และหมายเลขสุดท้ายจะไม่ถูกนำมาใช้งาน สำหรับหมายเลข เป็นที่สำรองไว้ในการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย ที่เรียกว่า Loopback testing Class B เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลาง มีเครื่องลูกข่ายได้ถึง 65,535 เครื่อง มีค่าได้ตั้งแต่ 128 ถึง 191 สองบิตแรกมีค่าเป็น 10 Class C เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก มีเครื่องลูกข่ายได้ถึง 254 เครื่อง มีค่าได้ตั้งแต่ 192 ถึง 223 สามบิตแรกจะมีค่าเป็น 110 ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล

5 ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
Default Subnet Mask เป็นค่าที่ใช้สำหรับแบ่งเน็ตเวิร์กออกเป็นเน็ตเวิร์กย่อย กรณีที่ต้องการจัดสรรหมายเลขไอพี ให้หน่วยงานตามจุด หรือสาขาต่าง ๆ Class Net Mask เลขฐานสิบ Net Mask เลขฐานสอง A B C ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล

6 ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
การแบ่ง Subnet ของ Class C เนื่องด้วยปัจจุบัน IP Address ที่มีใช้งานส่วนมากเป็นคลาส C เกือบทั้งหมด กล่าวคือเราใช้ 8 บิต ด้านขวาสุดของ IP Address ในการกำหนด Host Address (Host ID) ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการทำการ Subnet ในคลาส C ก็คือการแบ่งข้อมูล 8 บิต ของ Host Address ออกเป็น Subnet Address และ Host Address ใหม่นั่นเอง สรุปการแบ่ง Subnet ของคลาส C ที่นำมาใช้งานจริงได้ 5 แบบ ดังตารางต่อไปนี้ ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล

7 การแบ่ง Subnet ของ Class C
Subnet Mask (เลขฐานสิบ) Prefix จำนวนเครือข่ายย่อย (Subnet) จำนวนเครื่องลูกข่าย (Host) 2 /26 4 62 3 /27 8 30 /28 16 14 5 /29 32 6 /30 64 ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล

8 ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
Classless IP Address ในการใช้งานไอพีแบบธรรมดา จะเห็นว่าสิ้นเปลืองไอพีจำนวนมาก วิธีแก้คือแบ่งไอพีเป็นแบบ Classless คือเอาจำนวนบิตของ Net ID โดยไม่จำเป็นต้องใช้เป็นค่าดีฟอลต์ คือ 8, 16, 24 (Class A,B,C) อีกต่อไป โดยเราสามารถแบ่งได้แบบอิสระ เช่น /24 เป็น IP Class C มี Net ID 24 บิต และ Host ID 8 บิต สามารถนำไปจ่ายให้เครื่องลูกข่ายได้ 254 เครื่อง ถ้าหากหน่วยงานที่ใช้มีสาขาย่อยอยู่ต่างจังหวัด เราสามารถแบ่งไอพีออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อให้สาขาต่างจังหวัดนำไปใช้งานก็สามารถทำได้เช่นกัน เช่น Network address Subnet mask (/26) ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล

9 ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
Private IP Address เรียกกันว่าไอพีปลอม หรือไอพีภายใน ถูกนำมาใช้สำหรับองค์กรที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไอพีปลอมนั้นปัจจุบันถูกนำมาใช้งานในการจ่ายให้เครื่องลูกข่ายในองค์กร เช่น ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ทำเป็นระบบ NAT ในการจ่ายไอพีให้เครื่องลูกข่ายในองค์กร ใช้ทำระบบ Intranet ใช้งานในองค์กร Class Range of IP A to B to C to ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล

10 ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
Public IP Address เรียกกันว่าไอพีจริง หรือไอพีภายนอก ถูกนำมาใช้สำหรับองค์กรที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไอพีจริงนั้นปัจจุบันกำลังจะหมด จึงมีแผนที่จะนำไอพีระบบใหม่ คือ IPv6 มาใช้งานแทน การตั้ง Server ให้บริการด้านต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต จำเป็นจะต้อง ใช้ ไอพีจริงในการระบุ การเชื่อมต่อจากผู้ใช้บริการที่มาจากอินเตอร์เน็ต โดยไอพีจริง จะถูกจัดสรรมาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ที่ใช้บริการ ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล

11 Default Gateway Default Gateway สามารถมีได้ 1 IP เท่านั้น
Default Gateway คือช่องทางการเชื่อมต่อ Network อื่นๆ ที่มิใช่ Network ของตัวเอง


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมระบบเครือข่าย www.ats.co.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google