งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาเรียนภาษาอังกฤษกับ... โครงการ Study Abroad กันเถอะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาเรียนภาษาอังกฤษกับ... โครงการ Study Abroad กันเถอะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาเรียนภาษาอังกฤษกับ... โครงการ Study Abroad กันเถอะ

2 รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ปีนัง เป็นหนึ่งในสิบสามรัฐที่ประกอบขึ้น เป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย

3 ที่ตั้ง

4 เมืองหลวงของรัฐปีนัง มีชื่อว่า จอร์จทาวน์ (Georgetown)

5 รัฐปีนัง, ประเทศมาเลเซีย

6

7

8 สภาพภูมิอากาศ : ร้อนชื้นตลอดปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 องศาเซลเซียส

9 ประชากร : ประชากร : ประมาณ 1, 518, 000 คน ( เชื้อสายจีน 41.72 % และมลายู 41.33%)

10 สกุลเงิน : ริงกิต มาเลเซีย (RM)

11 อาหารเลิศรส

12

13 ได้รับการขนานนามว่าเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

14 เปิดสอนทั้งหมด 23 คณะ มีคณาจารย์ประมาณ 2,990 ท่าน และนักศึกษากว่า 20,000 คน และนักศึกษากว่า 20,000 คน

15 สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Study Abroad ที่ USM จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะมนุษยศาสตร์ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ (4 สัปดาห์ )

16 หลังเรียนจบหลักสูตรแล้ว นักศึกษา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต จำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังต่อไปนี้ รายวิชาที่เทียบโอนจำนวน หน่วยกิต 890-351 Study Skills in English for Higher Studies ( ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ การศึกษาต่อ ) 3 890-212 English Conversation I ( การสนทนา ภาษาอังกฤษ 1) 3

17 ประมวลภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการที่ผ่านมา

18

19

20

21

22 สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารบริหาร ห้องสำนักงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการ โทร. 074-286654 แฟกซ์ 074-286676


ดาวน์โหลด ppt มาเรียนภาษาอังกฤษกับ... โครงการ Study Abroad กันเถอะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google