งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INSIDE SURATTHANI INSIDE SURATTHANI สวนโมกขพลารามหรือวัดธาร น้ำไหล อยู่บริเวณเชิงเขาพุทธ ทอง ทางหลวง 41 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 134 เป็น สำนักสงฆ์ที่สวยงามตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INSIDE SURATTHANI INSIDE SURATTHANI สวนโมกขพลารามหรือวัดธาร น้ำไหล อยู่บริเวณเชิงเขาพุทธ ทอง ทางหลวง 41 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 134 เป็น สำนักสงฆ์ที่สวยงามตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 INSIDE SURATTHANI

3 INSIDE SURATTHANI

4 สวนโมกขพลารามหรือวัดธาร น้ำไหล อยู่บริเวณเชิงเขาพุทธ ทอง ทางหลวง 41 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 134 เป็น สำนักสงฆ์ที่สวยงามตาม ธรรมธาติและสงบร่มรื่น เหมาะแก่การวิปัสสนาธรรม มี ศาลาโรงธรรมประมวลภาพวาด บทกวี และคติธรรม เรียกว่าโรงมหรสพแห่ง วิญญาณ นอกจากนี้ยังมีการ ฝึกสอนสมาธิแก่ชาว ต่างประเทศ ทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน

5 โดย นางสาวสุดา สอนสง อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนสุราษฎร์ ธานี

6 จุดประสงค์ เพื่อเผยแพร่ของดีเมืองสุ ราษฎร์ธานี เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

7 ประเพณีชักพระ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11

8 ประวัติความเป็นมา เป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จ จากดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธ มารดา


ดาวน์โหลด ppt INSIDE SURATTHANI INSIDE SURATTHANI สวนโมกขพลารามหรือวัดธาร น้ำไหล อยู่บริเวณเชิงเขาพุทธ ทอง ทางหลวง 41 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 134 เป็น สำนักสงฆ์ที่สวยงามตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google