งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Question.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Question."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Question

2 Unit Questions คำถามหน่วยแผนการสอน
Essential Questions คำถามสาระที่สำคัญ Unit Questions คำถามหน่วยแผนการสอน

3 และการตั้งคำถาม Essential Question ต้องคำนึงถึงการครอบคลุมเนื้อหาในหลักสูตร ตามช่วงชั้นด้วยใช่หรือไม่

4 ตัวอย่างการตั้งคำถามสาระสำคัญ Essential Question เพื่อนำไปสู่คำถามหน่วยแผนการสอน Unit Question

5 UQ : มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับกบที่ช่วยให้พวกเขาอยู่รอด
EQ : พืชปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร UQ : มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับกบที่ช่วยให้พวกเขาอยู่รอด ตามหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 1 และ 2

6 UQ : ป่าดงดิบมีคุณค่าให้ชีวิตเราปลอดภัยหรือไม่
EQ : อะไรที่เป็นระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและทำไมเราต้องสนใจ UQ : ป่าดงดิบมีคุณค่าให้ชีวิตเราปลอดภัยหรือไม่ UQ : คนและสัตว์อาศัยในป่าดงดิบได้อย่างไร และพวกเขาดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไร ตามหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 3

7 UQ : เงาของเราบอกอะไรให้แก่เรา
EQ : เราจะเลือกข้อเท็จจริงอย่างไร จึงจะทำให้การพยากรณ์แม่นยำขึ้น UQ : เงาของเราบอกอะไรให้แก่เรา ตามหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 1 และ 2

8 UQ : ทำไมประเทศอียิปต์สมัยโบราณยังคงอยู่ คู่กับเราในปัจจุบัน
EQ : อดีตมีผลต่ออนาคตอย่างไร UQ : ทำไมประเทศอียิปต์สมัยโบราณยังคงอยู่ คู่กับเราในปัจจุบัน ตามหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 3

9 UQ : จากตัวเลขสถิติในปัจจุบัน อนาคตของเรา จะเป็นอย่างไร
EQ : เราสามารถทำนายอนาคตได้อย่างไร ตัวเลขบอกอะไรเราได้บ้าง UQ : จากตัวเลขสถิติในปัจจุบัน อนาคตของเรา จะเป็นอย่างไร ตามหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 4

10 ตามหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 4
EQ : ประวัติศาสตร์สามารถทำนายอนาคตของเรา ได้อย่างไร UQ : สงครามเกิดขึ้นได้อย่างไร และเราป้องกันไม่ให้สงครามเกิดขึ้นได้อย่างไร ใครที่ได้ประโยชน์ จากการทำสงคราม ตามหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 4

11 UQ : สิ่งใดบ้างที่ช่วยให้สังคมของเรา เกิดความสำคัญมากที่สุด
EQ : ทำไมเราจึงอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ UQ : สิ่งใดบ้างที่ช่วยให้สังคมของเรา เกิดความสำคัญมากที่สุด UQ : สิ่งใดบ้างที่ช่วยให้สังคมของเรา เกิดสิ่งที่เราอยากให้เป็นมากที่สุด ตามหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 1 และ 2

12 UQ : เราจะใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สร้างพลังงานได้อย่างไร
EQ : พลังงานมาจากไหน UQ : เราจะใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สร้างพลังงานได้อย่างไร ตามหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 3

13 UQ : เพลงทุกวันนี้บอกอะไรเราได้บ้าง
EQ : เราสามารถเรียนรู้อะไรจากดนตรี UQ : เพลงทุกวันนี้บอกอะไรเราได้บ้าง UQ : ชีวิตของนักแต่งเพลงมีอิทธิพลต่อการแต่งเพลงหรือไม่ UQ : เพลงในยุค 60 บอกอะไรเราได้บ้าง เกี่ยวกับวัฒนธรรม ตามหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 4

14 Essential Questions Unit Questions ในแผนการสอนของท่านคืออะไร

15


ดาวน์โหลด ppt Question.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google