งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบ ของการออกแบบเว็บไซท์ อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบ ของการออกแบบเว็บไซท์ อย่างมีประสิทธิภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบ ของการออกแบบเว็บไซท์ อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบ ของการออกแบบเว็บไซท์ อย่างมีประสิทธิภาพ

2 ความเรียบง่าย Simplicity
จำกัดองค์ประกอบเสริมที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ ให้เหลือแต่สิ่งที่จำเป็น เช่น มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้งานได้อย่างสะดวก ใช้ชนิดและสีของตัวอักษรไม่มากจนเกินไป

3 ความสม่ำเสมอ Consistency
การใช้รูปแบบของหน้า สไตล์ของกราฟิก ระบบเนวิเกชั่น และโทนสีที่ใช้ ควรมีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์

4 ความเป็นเอกลักษณ์ Identity
การใช้ชุดสี ชนิดตัวอักษร รูปภาพและกราฟิก มีผลต่อรูปแบบของเว็บไซท์เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงควรเลือกใช้องค์ประกอบเหล่านี้ ให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร

5 เนื้อหาที่มีประโยชน์ Useful Content
เนื้อหาถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเว็บไซท์ ดังนั้นในเว็บไซท์จึงควรจัดเตรียมเนื้อหา และข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติม ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

6 ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย User-Friendly Navigation
ระบบเนวิเกชัน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเว็บไวท์ ดังนั้นจึงต้องออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย และใช้งานได้สะดวก โดยใช้กราฟิก ที่สื่อความหมายร่วมกับคำอธิบายที่ชัดเจน รวมทั้งมีรูปแบบและลำดับของรายการ ที่สม่ำเสมอ

7 มีลักษณะที่น่าสนใจ Visual Appeal
ลักษณะที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่ตัดสินได้ยากเพราะเกี่ยวข้องกับความชอบของแต่ละบุคคล แต่โดยพื้นฐานแล้วก็ควรคำนึงถึงองค์ประกอบ ต่าง ๆ เหล่านี้ เช่น คุณภาพของกราฟิกที่ต้องสมบูรณ์ การใช้ชนิดตัวอักษรที่อ่านง่าย สบายตา การใช้โทนสีที่เข้ากันอย่างสวยงาม

8 ปัจจัยสำคัญ ที่ผู้ใช้ต้องการจากเว็บไซท์
มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ ตรงกับที่ผู้ใช้ต้องการ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา และพัฒนาเว็บไซท์อยู่เสมอ ใช้เวลาในการ Download น้อย แสดงผลเร็ว การใช้งานที่สะดวก เข้าใจง่าย

9 การวางแนวทางก การเคลื่อนที่ภายในไซท์ Site Flow
เป็นการกำหนดขอบเขตของข้อมูลส่วนต่าง ๆ ร่วมกับการสร้างทางเชื่อมโยงถึงกัน โดยเริ่มพิจารณาจากหน้าโฮมเพจ แล้วจึงกำหนดแนวทางกรเข้าถึงข้อมูลย่อย ในส่วนต่าง ๆ

10 รูปแบบการเชื่อมโยง Flowchart / Storyboard

11 การสร้างโครงร่างสำหรับหน้าเว็บ Web Template

12 โครงสร้างระบบข้อมูล ในเว็บไซท์ Organizational Structure

13 โครงสร้างระบบข้อมูลแบบลำดับชั้น Hierarchy

14 โครงสร้างข้อมูลแบบแคบและลึก

15 โครงสร้างข้อมูลแบบกว้างและตื้น


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบ ของการออกแบบเว็บไซท์ อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google