งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นทางขบวน พาเหรด แฟลต เขียว แฟลต บริเวณที่ตั้งขบวน พาเหรด ( ลานจอดรถ ) สวนสุขภาพ คณะ วิทยาศาสตร์ สำนักวิทย บริการ คณะ เกษตรศาสตร์ รปภ. COMPLEX องค์กา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นทางขบวน พาเหรด แฟลต เขียว แฟลต บริเวณที่ตั้งขบวน พาเหรด ( ลานจอดรถ ) สวนสุขภาพ คณะ วิทยาศาสตร์ สำนักวิทย บริการ คณะ เกษตรศาสตร์ รปภ. COMPLEX องค์กา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นทางขบวน พาเหรด แฟลต เขียว แฟลต บริเวณที่ตั้งขบวน พาเหรด ( ลานจอดรถ ) สวนสุขภาพ คณะ วิทยาศาสตร์ สำนักวิทย บริการ คณะ เกษตรศาสตร์ รปภ. COMPLEX องค์กา ร นักศึก ษา อาคารพล ศึกษา โรงอาหาร ชาย

2 กระถางคบ เพลิง แท่นรับเหรียญ รางวัล ปล่อยตัว 100 ม. 4. ปล่อย ตัว ปล่อยตัว 400 ม./ 800 ม. / วิ่งผลัด 4. ปล่อยตัว ปล่อยตัว 200 ม. 4. ปล่อย ตัว ทุ่ม น้ำหนัก ขว้าง จักร กระโดด ไกล กอง เชียร์ ชมพู กอง เชียร์ ชมพู กอง เชียร์ ฟ้า กอง เชียร์ ฟ้า กอง เชียร์ เขียว กอง เชียร์ เขียว อัฒจันทร์มี หลังคา 1. ผู้ควบคุมการ แข่งขัน อัฒจันทร์มี หลังคา 1. ผู้ควบคุมการ แข่งขัน กอง เชียร์ ม่วง ผังสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เส้นชัย 5. จับเวลา 6. จัดลำดับที่ 7. บันทึกผล สนาม 8. ประกาศ รายชื่อนักกีฬา พยา บาล รับรายงานตัวนักกีฬา ( ห้อง ใต้อัฒจันทร์ ) 2. รับ รายงานตัว 3. นำส่ง นักกีฬา ฝ่ายเหรียญ รางวัล ห้องใต้ อัฒจันทร์

3 กระถางคบ เพลิง แท่นรับเหรียญ รางวัล กอง เชียร์ ชมพู กอง เชียร์ ชมพู กอง เชียร์ ฟ้า กอง เชียร์ ฟ้า กอง เชียร์ เขียว กอง เชียร์ เขียว อัฒจันทร์มี หลังคา 1. ผู้ควบคุมการ แข่งขัน อัฒจันทร์มี หลังคา 1. ผู้ควบคุมการ แข่งขัน กอง เชียร์ ม่วง ผังสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่ม 4 คัน ฝ่าย เทคนิค เต็นท์ พยา บาล เต็นท์รับรายงานตัวนักกีฬา นักกีฬา คูน้ำทิ้ง เต็นท์ทีพักนักเรียน ร่ม 1 คัน ฝ่าย เทคนิค


ดาวน์โหลด ppt เส้นทางขบวน พาเหรด แฟลต เขียว แฟลต บริเวณที่ตั้งขบวน พาเหรด ( ลานจอดรถ ) สวนสุขภาพ คณะ วิทยาศาสตร์ สำนักวิทย บริการ คณะ เกษตรศาสตร์ รปภ. COMPLEX องค์กา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google