งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วณิชากร แก้วกัน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วณิชากร แก้วกัน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วณิชากร แก้วกัน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การอ้างอิง วณิชากร แก้วกัน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

2 ประเภทของการอ้างอิง 1. การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง (In-text Citation) (นาม-ปี) ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล: ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า 2. การอ้างอิงในส่วนท้ายเล่ม (Reference) - รวบรวมรายการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องมาจัดพิมพ์ เรียงลำดับอักษรของชื่อผู้แต่ง โดยระบุที่มาของ แหล่งข้อมูลอย่างละเอียด ***นำการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องทุกรายการมาพิมพ์ บรรณานุกรม***

3 หลักเกณฑ์การลงผู้แต่ง ระบบนาม - ปี
ตัด ชื่อคำหน้าชื่อ (เช่น นาย/นางสาว) ตัด ตำแหน่งทางวิชาการ ( เช่น ผศ. รศ.) ยศ (เช่น พล. อ.) คง บรรดาศักดิ์ (เช่น มรว. คุณหญิง) ชาวต่างชาติ ให้พิมพ์เฉพาะชื่อสกุล

4 หลักเกณฑ์การลงปีที่พิมพ์ ระบบนาม - ปี
พ. ศ. ค.ศ. ตัด ม.ป.ป. n.d. ไม่ทราบปี

5 หลักเกณฑ์การพิมพ์ชื่อผู้แต่งในบรรณานุกรม
ตัด ชื่อคำหน้าชื่อ (เช่น นาย/นางสาว) ตัด ตำแหน่งทางวิชาการ ( เช่น ผศ. รศ.) ยศ (เช่น พล. อ.) กลับ บรรดาศักดิ์ (เช่น มรว. คุณหญิง) เช่น แม้นมาศ ชวลิต, คุณหญิง ชาวต่างชาติ พิมพ์ชื่อสกุล, อักษรย่อชื่อต้น อักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) เช่น Gibson, E. J. หน่วยงาน ให้ลงชื่อหน่วยงานใหญ่ ตามด้วย หน่วยงานรอง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศึกษนอกโรงเรียน.

6 หลักเกณฑ์การพิมพ์สถานที่พิมพ์ในบรรณานุกรม
ระบุ พิมพ์ชื่อเมืองที่พิมพ์หนังสือ ไม่ทราบสถานที่พิมพ์ ม.ป.ท. n.p.

7 หลักเกณฑ์การพิมพ์สำนักพิมพ์ในบรรณานุกรม
ใช้ตัวย่อ ม.ป.พ. n.p. ไม่ทราบสำนักพิมพ์ ตัดคำว่า สำนักพิมพ์ ห้างหุ้นส่วน ออก ลงชื่อโรงพิมพ์ เช่น โรงพิมพ์คุรุสภา โรงพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt วณิชากร แก้วกัน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google