งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
การติดตั้ง Web Server ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล

2 ขั้นตอนการติดตั้ง IIS
ในที่นี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งเฉพาะเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อ IIS บนระบบ Windows Server 2003 คลิกที่ Start > Control Panel > Add or Remove Programs > Add/Remove Windows Components

3 ขั้นตอนการติดตั้ง IIS
คลิกเลือกที่ Application Server แล้วคลิกปุ่ม Details… เพื่อเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการติดตั้ง

4 ขั้นตอนการติดตั้ง IIS
เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการติดตั้งในท่นี้ให้คลิกเลือกที่ Internet Information Services (IIS) และ ASP.NET ขณะที่เลือก IIS แล้วกดปุ่ม Details… จะเห็นว่า World Wide Web Service ถูกเปิดใช้งานแล้ว

5 ขั้นตอนการติดตั้ง IIS
กดปุ่ม OK สองครั้ง แล้วคลิกปุ่ม Next เพื่อเริ่มติดตั้ง (ในระหว่างการติดตั้งหากระบบถามหาแผ่นติดตั้ง ให้หาโฟลเดอร์ i386)

6 ขั้นตอนการติดตั้ง IIS
กดปุ่ม Finish เป็นอันสิ้นสุดการติดตั้ง

7 การปรับแต่ง IIS ก่อนการใช้งาน
คลิกที่ Start > Control Panel > Administrative > Tools < Internet Information Service (IIS) Manager

8 การปรับแต่ง IIS ก่อนการใช้งาน
คลิกแตกไฟล์ที่ชื่อ …(Computer name) > Web Sites > Default Web Site คลิกขวาที่ Default Web Site แล้วเลือก Properties เพื่อทำการปรับแต่ง

9 การปรับแต่ง IIS ก่อนการใช้งาน
ปรับรายละเอียดที่แท็ป Web Site Description: ใช้เป็น Default Web Site หมายถึงใช้เป็นเว็บไซต์หลักขององค์กรสามารถเปลี่ยนเป็นชื่ออื่น ๆ ได้ เช่น IP address: เลือกหมายเลขไอพีที่ใช้เรียกเว็บไซต์ TCP port: พอร์ตพื้นฐานที่เรียกเว็บไซต์จะใช้เป็น 80 ตอนผู้ใช้เรียกเว็บไซต์ไม่ต้องระบุหมายเลขพอร์ต แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นพอร์ตอื่น ต้องระบุ เช่น กรณีใช้พอร์ต 81 Connection timeout: ระบุเวลาที่ผู้ใช้เปิดเรียกใช้งานเว็บไซต์ ปกติจะตั้งเป็น 120 วินาที

10 การปรับแต่ง IIS ก่อนการใช้งาน
ในที่นี้ก็ใช้ค่า Default ไปก่อน

11 การปรับแต่ง IIS ก่อนการใช้งาน
คลิกที่แท็ป Home Directory หรือที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ โดยปกติห้องเก็บพื้นฐานจะเป็น c:\inetpub\wwwroot ดังรูป

12 การปรับแต่ง IIS ก่อนการใช้งาน
คลิกแท็ป Documents เพื่อเพิ่มไฟล์แรกที่ใช้เรียกเว็บไซต์ (ไฟล์ Homepage) ในที่นี้ให้คลิกปุ่ม Add… แล้วเพิ่มไฟล์ดังนี้ index.html ภาษา HTML index.asp ภาษา ASP index.aspx ภาษา ASP.NET index.php ภาษา PHP index.cgi ภาษา PERL,PYTHON index.shtml ภาษา SSI (Server Side Include)

13 การปรับแต่ง IIS ก่อนการใช้งาน
ผลลัพธ์ดังรูป

14 การปรับแต่ง IIS ก่อนการใช้งาน
หลังจากปรับแต่งเสร็จให้กดปุ่ม OK ต่อไปให้คลิกที่ Web Service Extensions เพื่อเปิดใช้งานส่วนขยาย หรือภาษาที่ต้องการใช้งาน ในที่นี้ให้เลือก 3 ภาษา คือ ASP, ASP.NET และ SSI ให้คลิกทุกรายการให้เป็น Allow เพื่อเปิดใช้งาน โดยในการเปิดใช้งานไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งหมดเสมอไป ขึ้นอยู่กับภาษาที่เราใช้ในการพัฒนามากกว่า เช่น ภาษา PHP ไม่มีให้ใช้งาน เราต้องติดตั้งตัวแปลภาษาลงไปเอง

15 การเปิดปิด Service IIS
ผู้ดูแลระบบสามารถเปิด-ปิดเซอร์วิสของ IIS ผ่านทาง Internet Information Service (IIS) Manager (อยู่ในรายการเมนูของ Admin)

16 การเปิดปิด Service IIS
กรณีต้องการ Start Service IIS ทุกครั้งขณะบู๊ตระบบใหม่ ก็สามารถทำได้โดยการเปิดบริการทางรายการ IIS Admin Services (โดยคลิกที่ Start > Control panel > Administrative tools > Service) ของระบบโดยการเลือก Startup type ให้เป็น Automatic

17 การเปิดปิด Service IIS

18 การทดสอบเว็บไซต์และภาษาสคริปต์ต่าง ๆ
การทดสอบภาษา HTML เปิดโปรแกรม Notepad พิมพ์โปรแกรม ดังรูป

19 การทดสอบเว็บไซต์และภาษาสคริปต์ต่าง ๆ
บันทึกไฟล์ ชื่อ test1.html นำไปเก็บไว้ที่ c:\inetpub\wwwroot เปิด IE แล้วพิมพ์ หรือ IP ที่เรากำหนดในเครื่อง

20 การทดสอบเว็บไซต์และภาษาสคริปต์ต่าง ๆ
การทดสอบภาษา ASP เปิดโปรแกรม Notepad พิมพ์โปรแกรม ดังรูป

21 การทดสอบเว็บไซต์และภาษาสคริปต์ต่าง ๆ
บันทึกไฟล์ ชื่อ test1.asp นำไปเก็บไว้ที่ c:\inetpub\wwwroot เปิด IE แล้วพิมพ์ หรือ

22 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google