งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย

2 ดอกลำดวนคือสัญลักษณ์ผู้สูงอายุไทย
ความหมายคือ มีความคงทนและมีกลิ่นหอมนาน

3

4

5

6

7 ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ผู้รับรางวัลผู้สูงอายุดีเด่น ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ ปัจจุบันอายุ ๙๘ ปี

8

9

10

11

12

13 สถานการณ์ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ

14

15

16 ตราสัญลักษณ์ผู้สูงอายุไทย

17

18 โรคเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุไทย
1.ความดันโลหิตสูง 2.โรคเบาหวาน 3.โรคหัวใจ 4.โรคอัมพาต/อัมพฤกษ์ 5.โรคหลอดเลือดสมองตีบ 6.โรคมะเร็ง

19

20

21

22 3. Incontinence การกลั้นปัสสาวะ/อุจจาระ
Geriatric Syndrome 1.Dementia สมองเสื่อม 2. Fall หกล้ม 3. Incontinence การกลั้นปัสสาวะ/อุจจาระ 4. Immobility ปัญหาการเคลื่อนไหว ข้อเข่าเสื่อม

23

24 หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
กรมการแพทย์ : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมอนามัย : กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : หน่วยงานในสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต : หน่วยงานในสำนักพัฒนาสุขภาพจิต สำนักงานนโยบายและแผน : ประสานงานด้านนโยบายข้อมูลผู้สูงอายุ กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : การรักษาด้วยแพทย์แผนไทย กรมควบคุมโรค : สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

25 คณะกรรมการงานผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุข
1. คณะกรรมการอำนวยการงานผู้สูงอายุ รมต.สาธารณสุข ประธาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองประธาน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขานุการ 2. คณะกรรมการดำเนินงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน รองปลัดกระทรวง รองประธาน ผอ.สนย เลขานุการ 3. คณะเลขานุการ

26 เว็บไซด์สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ www.agingthai.org

27 โขน ละครเปรียบเหมือนอาภรณ์ของวัฒนธรรมไทย ผู้สูงวัยคือหลักชัยของสังคม

28 ขอบพระคุณ วันวานในน้ำมีปลา วันข้างหน้าในสังคมมีผู้สูงวัย
เปลี่ยนความห่วงใยเป็นการปฏิบัติ อย่างจริงจังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้สูงอายุที่เรารัก ขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google