งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รพศ. / รพท. ไม่มีแพทย์ดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รพศ. / รพท. ไม่มีแพทย์ดำเนินงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รพศ. / รพท. ไม่มีแพทย์ดำเนินงาน
กลุ่ม 2 รพศ. / รพท. ไม่มีแพทย์ดำเนินงาน นำเสนอ โดย นางประภานิช หมื่นไชยศรี รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก

2 1.ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานผู้สูงอายุ
บุคลากร แพทย์ - ไม่สนใจเพราะผู้สูงอายุมีโรคหลายโรค - ไม่มีทุนแพทย์เฉพาะทางผู้สูงอายุ โครงสร้างองค์กรไม่ชัดเจน พยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุสนับสนุนน้อย ความหน้าทางวิชาชีพ ขาดการเชื่อมโยง

3 1.ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานผู้สูงอายุ
สถานที่ - ไม่มีสถานที่ชัดเจน - ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ อื่นๆ - การกระจายอำนาจ ทำให้กลุ่มหายไป

4 2.จากปัญหาอุปสรรคข้อ 1 มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
2.จากปัญหาอุปสรรคข้อ 1 มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ จัดโครงสร้างที่ชัดเจน จัดตั้งคณะทำงาน บริหารเจ้านาย ขอความร่วมมือจากแผนกอื่นๆเช่นประสานPCT/PCU วางแผนให้ชัดเจน ขอสถานที่ชัดเจน ประชาสัมพันธ์คลินิก/ชมรม

5 2.จากปัญหาอุปสรรคข้อ 1 มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
2.จากปัญหาอุปสรรคข้อ 1 มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ สร้างความแตกต่าง(จัดทำการตลาด ทัวร์ 9 วัด) คัดกรองสุขภาพ แบ่งภารกิจจากคลินิกต่างๆที่มีผู้สูงอายุมาประเมินและจัดกิจกรรม เช่น Clinic Neuro, Clinic DM,HT (หาลูกค้าเพิ่มและแบ่งเบาภาระงานแพทย์ และทีมเห็นความสำคัญของงานผู้สูงอายุ)

6 3.ในอนาคตหากไม่มีปัญหาในข้อ1ท่านสามารถดำเนินงานในคลินิกผู้สูงอายุ โดยใช้รูปแบบใดได้บ้าง
ประสานงานแพทย์ประจำคลินิก จัดตั้งทีมงานสหวิชาชีพ จัดบริการแบบ One Stop Service ประชาสัมพันธ์โดยจัดกิจกรรมนันทนาการเช่น ปาเป้า, เล่นเกมส์ สะสมแต้ม ,คาราโอเกะ - ประสานททท.(ลง Webside) - จิตอาสาพาเพลิน - คัดกรองแบ่งกลุ่มสุขภาพ / ทำกลุ่มกิจกรรม Montessori

7 4.เครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
ดูงาน คลินิกผู้สูงอายุ 7 แห่ง (สุรินทร์,สุราษฎร์ธานี,ระยอง,เชียงราย,ขอนแก่น,ชลบุรี) นำเสนอผลงานผู้สูงอายุระดับประเทศ รางวัลศึกษาดูงานต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt รพศ. / รพท. ไม่มีแพทย์ดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google