งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูล
หน่วยที่ 3 เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูล

2 เรื่อง คอมพิวเตอร์คืออะไร
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อสังคมของมนุษย์เราในปัจจุบัน แทบทุกวงการล้วนนำคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้งาน จนกล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานในชีวิตประจำวัน ฉะนั้นการเรียนรู้เพื่อทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์จึงถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง

3 เรื่อง การนับเลข การนับเลขในระบบเลขฐานสิบ
เรื่อง การนับเลข การนับเลขในระบบเลขฐานสิบ สมมุติเราเริ่มนับเลขจาก ศูนย์ และนับเพิ่มไปที่ละหนึ่ง เป็น หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า ถ้าเราใช้เลขหลักเดียว เราจะนับได้ไม่เกิน เก้า ซึ่งเขียนแทนด้วย 9 ถ้ามีการนับต่อจากเก้าจะได้เป็นสิบ ซึ่งแทนด้วยเลข หนึ่ง กับ ศูนย์ (10) เราสังเกตที่หลักหน่วยเท่านั้น จากตัวเลข 0 เมื่อนับไปถึง 9 แล้ว จะวนซ้ำกับมาที่ 0 เหมือนเดิม

4 เลขฐานสองกับระบบดิจิทัล
ระบบดิจิทัลที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ เป็นระบบที่ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้าสองระดับ ซึ่งต่างกับระบบแอนะล็อกดั้งเดิม ที่ทำงานโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบดิจิทัลทำงานโดยอาศัยแรงดันไฟฟ้าสองระดับ เราจึงสามารถใช้ระบบเลขฐานสอง (เลข 0 กับ เลข 1) แทนแรงดันไฟฟ้าสองระดับนั้น ดังนั้นเมื่อเราสร้างคอมพิวเตอร์ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิทัล เราจึงอาจกล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์ทำงานด้วยระบบเลขฐานสอง นั่นคือคอมพิวเตอร์จะใช้เพียงเลข 0

5 เลขฐานสองกับระบบดิจิทัล
กับเลข 1 เท่านั้นในการทำงาน แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะต้องคำนวณเลขที่มีค่ามาก หรือต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก ๆ เลขฐานสองที่ใช้จึงต้องมีจำนวนหลักมาก จำนวนหลักของเลขฐานสองนี่เองที่เราเรียกว่า บิต (Bit) เช่น เลขฐานสองที่ใช้เป็นรหัสแทนตัวอักษรต่าง ๆ บนแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเลขฐานสองขนาด 8 บิต คือ มี 8 หลัก เช่น ตัวอักษร A แทนด้วย อักษร Z แทนด้วย เป็นต้น

6 เรื่อง การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้งานด้านต่างๆ อย่างแพร่หลายดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้งานด้านต่างๆ ย่อมมีวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และปริมาณที่แตกต่างกัน เช่น งานวิจัยเพื่อส่งยานอวกาศออกไปนอกโลก หรืองานของธนาคารที่มีสาขาทั่วไป หรืองานคุมสินค้าคงคลังของห้างสรรพสินค้า หรืองานฝึกอบรมคณิตศาสตร์สำหรับเด็กประถมศึกษา หรืองานผลิต

7 เรื่อง การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์
หนังสือพิมพ์ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น ทำให้มีการผลิตคอมพิวเตอร์ออกมาให้มีขนาดและความสามารถรวมทั้งราคาอย่างเหมาะสมกับงานด้านต่างๆ ซึ่งการแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์นี้พิจารณาจากสรรถนะของหน่วยประมวลผลกลาง ความรู้ของหน่วยความจำ และคุณสมบัติประกอบอื่นๆ

8 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
นักเรียนจะได้ศึกษาเรื่ององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์อย่างละเอียด องค์ประกอบที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ที่จะทำให้ระบบสามารถทำงานได้ ซึ่งมี 2 ประเภท ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software)

9 เรื่อง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์และการนำไปใช้
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้มีประโยชน์มากและมีการนำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง เราอาจจัดประเภทการใช้งานของคอมพิวเตอร์เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล การควบคุมอัตโนมัติ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google