งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. ส่วนประกอบของบัญชี รายได้ประชาชาติ NI Y = GDP GNPNNPNIGDPGNPNNPNI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. ส่วนประกอบของบัญชี รายได้ประชาชาติ NI Y = GDP GNPNNPNIGDPGNPNNPNI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 ส่วนประกอบของบัญชี รายได้ประชาชาติ NI Y = GDP GNPNNPNIGDPGNPNNPNI

3 Gross Domestic Products

4 Gross National Products

5 Net National Product

6 National Income

7 National Income ด้าน ผลผลิต

8 National Income ด้าน รายได้

9 Nominal GDP & Real GDP 254725482549ปริมาณสินค้า ถั่ว (kg) ถั่ว (kg)20,00016,00030,000 ข้าวโพด (kg) ข้าวโพด (kg)1,0009001,400 ราคาสินค้า ถั่ว ( บาท /kg) ถั่ว ( บาท /kg)5010030 ข้าวโพด ( บาท /kg) ข้าวโพด ( บาท /kg)1,0002,000400 GDP 2 M 3.4 M 1.46 M Real GDP = ราคาปีฐาน x ปริมาณ ……..> 47= (20,000 x 50) + (1,000 x 1,000) = 2 M 48= (16,000 x 50) + (900 x 1,000) 48= (16,000 x 50) + (900 x 1,000) = 1.7 M 49= (30,000 x 50) + (1,400 x 1,000) = 2.9 M Real GDP = ราคาปีฐาน x ปริมาณ ……..> 47= (20,000 x 50) + (1,000 x 1,000) = 2 M 48= (16,000 x 50) + (900 x 1,000) 48= (16,000 x 50) + (900 x 1,000) = 1.7 M 49= (30,000 x 50) + (1,400 x 1,000) = 2.9 M


ดาวน์โหลด ppt LOGO. ส่วนประกอบของบัญชี รายได้ประชาชาติ NI Y = GDP GNPNNPNIGDPGNPNNPNI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google