งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 Java Programming Language.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 Java Programming Language."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 Java Programming Language Chapter 9 Swing Set

2 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 2 Swing GUI F ทำหน้าที่สร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) F พัฒนาเพื่อใช้แทน AWT(Abstract Window Toolkit) ให้มีความหลากหลายและใช้งานง่ายขึ้น กว่าเดิม เรียกว่าชุด JFC(Java Foundation Classes) ประกอบด้วย  AWT API  Swing API  Java 2D API  Accessibility API  Drag and Drop API F เป็นมาตรฐานในการใช้งานในรุ่น JDK1.2 หรือ Java2

3 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 3 Frame F การทำงานกับ Application ส่วนใหญ่เราจะ ติดต่อผ่าน Frame F การสร้าง JFrame f = new JFrame(); F Constructor JFrame() JFrame(String text)

4 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 4 Maximized and Resizable F เป็นการกำหนดขนาดของปุ่ม Maximize บน Frame F Maximize เป็นการกำหนดให้ขยายหน้าจอได้ F Resizable เป็นการกำหนดให้สามารถขยายหน้าจอ ไม่ได้ F วิธีการใช้ Obj.setMaximizedBounds(Rectangle bounds); Obj.setResizable(boolean resizable);

5 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 5 Panel F เป็นการจัดวาง component ต่างๆไว้ใน Panel อย่างเป็นสัดส่วนโดยใช้ Layout Manager ใดๆ จากนั้นจึงนำ Panel ไปวางในจอภาพ ใหญ่อีกทีหนึ่ง F การสร้าง JPanel p = new JPanel();

6 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 6 Creating a JPanel You can use new JPanel() to create a panel with a default FlowLayout manager or new JPanel(LayoutManager) to create a panel with the specified layout manager. Use the add(Component) method to add a component to the panel. For example, JPanel p = new JPanel(); p.add(new JButton("OK"));


ดาวน์โหลด ppt Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 Java Programming Language.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google