งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสโครงการ 12p13c017 โดย นายธีรพล พงษ์กิตติพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสโครงการ 12p13c017 โดย นายธีรพล พงษ์กิตติพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงภาษาไทย สำหรับการสร้างหนังสือเสียงนิทาน ในมาตรฐานเดซี่
รหัสโครงการ 12p13c017 โดย นายธีรพล พงษ์กิตติพันธ์ นางสาวณัฐชลัยย์ ซื่อสัตตบงกช นายศุภวัฒน์ สุนทรวาณิชย์กิจ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 สาระสำคัญของโครงงาน

3 Tale Story (Text in Thai)
สาระสำคัญของโครงงาน User’s Markup Input Tale Story (Text in Thai) Output Audio Book (DAISY 3.0 ) SOFTWARE (JunJao)

4 วัตถุประสงค์

5 1. เพื่อพัฒนาการสังเคราะห์เสียงภาษาไทยสำหรับเสียงอ่านนิทาน
2. เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสร้างหนังสือเสียงนิทานในมาตรฐานเดซี่ 3. เพื่อช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็น 4. เพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการสร้างหนังสือเสียง 5. เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่นๆ ทั้งในด้านการศึกษาและเชิงพาณิชย์

6 เทคนิค

7 Junjao Input Tale Story (Text in Thai) 1 Text Analysis
(adapted from Chula TTS) Must Implement Must Implement 2 User’s Markup Story Analysis (User Interface) 3 Speech Synthesis (HTS) Modified Output Audio Book in DAISY 3.0 format 4 Audio Book Generator

8 HTS (HMM-based Speech Synthesis System )
Train Corpus HTS (HMM-based Speech Synthesis System ) Label Sound HTS Acoustic Model Phoneme : 5-phone 1. Tsync - ผู้หญิง ภาษาไทย ชั่วโมง 2. Kss - ผู้ชาย ภาษาไทย ชั่วโมง Train corpus, Tsyn, KSS

9 Speech Synthesis HTS-Engine Text HTS-Engine Sound Acoustic Model F0
JunJao HTS, f0 dur mgc Acoustic Model Text HMGenS Sound F0 mgc duration SOX

10 Demo

11 สรุป คุณภาพเสียง ความหลากหลายของลักษณะเสียง ความสนุกสนาน
ฟังก์ชันสนับสนุนการทำงาน การประยุกต์ใช้


ดาวน์โหลด ppt รหัสโครงการ 12p13c017 โดย นายธีรพล พงษ์กิตติพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google