งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Test Plan and Demo Presentation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Test Plan and Demo Presentation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Test Plan and Demo Presentation
ShopMania Test Plan and Demo Presentation

2 Agenda Test Plan Demo Limitations Scope of Testing
Entry Criteria – Exit Criteria Test Process Demo Limitations

3 Test Plan: Scope of Testing
Black box testing Functional requirement การทดสอบจะทำเฉพาะบางการทำงาน ได้แก่ User Interface : Customer Catalog subsystem and Order subsystem

4 Entry criteria ระบบ ShopMania เสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งส่วนการทำงานของระบบและส่วนติดต่อกับผู้ใช้ กรณีทดสอบ (Test case) ทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์

5 Exit Criteria กรณีทดสอบทั้งหมดถูกทดสอบแล้ว
ผลการทดสอบของทุกกรณีทดสอบเป็น “ผ่าน” ไม่มีข้อผิดพลาด (bug) ที่ร้ายแรงในระบบ

6 Test Process : Bottom-up
Input : Input Equivalent Class Functional : Use Case Scenario

7 Input Equivalent Class
Class No. Description 1 รหัสผู้ใช้มีอักขระเฉพาะ a-z , A-Z และ 0-9 ความยาว 1-30 อักขระ Valid 2 รหัสผู้ใช้มีอักขระเฉพาะ a-z , A-Z และ 0-9 ความยาวมากกว่า 30 อักขระ Invalid 3 รหัสผู้ใช้มีอักขระนอกเหนือ a-z , A-Z และ 0-9 ความยาว 1-30 อักขระ 4 รหัสผู้ใช้มีอักขระนอกเหนือ a-z , A-Z และ 0-9 ความยาวมากกว่า 30 อักขระ 5 รหัสผู้ใช้เป็นช่องว่าง 6 รหัสผ่านมีความยาว 6-20 อักขระ 7 รหัสผ่านมีความยาวน้อยกว่า 6 อักขระ 8 รหัสผ่านมีความยาวมากกว่า 20 อักขระ 9 รหัสผ่านเป็นช่องว่าง

8 Test Case : Input Test Test Case ID TC-UI0202 Related Class No.
2,6,10,12,15,22,24,31,38,45,52 Input Field Input Value Expected Output รหัสผู้ใช้ KengdukdikKengdukdik Kengdukdik12345 ขึ้นข้อความแจ้งเตือน “รหัสผู้ใช้ผิดพลาด” รหัสผ่าน love1234 ยืนยันรหัสผ่าน ชื่อ-นามสกุล ฐิติกร เศรษฐลิขิต รหัสบัตรเครดิต ที่อยู่ 42 ซ.เพชรเกษม 80 บางแค กทม เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เบอร์โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

9 Test Case: Functional Test
Test Case ID TC-UC206 Related Use Case MOS-UC206 Description เพิ่มหมวดสินค้าในสารบัญสินค้า Step Test steps Expected result 1 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้าเลือกเมนูแก้ไขหมวดสินค้า ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขหมวดสินค้า 2 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้าเลือกเพิ่มหมวดสินค้า หน้าจอแก้ไขหมวดสินค้าจะเพิ่มช่องให้กรอกและปุ่มยืนยันการเพิ่ม ต่อท้ายรายการหมวดสินค้าที่มี 3 พนักงานรับสั่งซื้อสินค้ากรอกชื่อหมวดสินค้าใหม่ และกดยืนยัน ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขหมวดสินค้า ซึ่งแสดงหมวดที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปด้วย

10 Scenario User Manual Demo Limitations


ดาวน์โหลด ppt Test Plan and Demo Presentation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google