งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 คู่มือการใช้งาน ระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 คู่มือการใช้งาน ระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 คู่มือการใช้งาน ระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพออนไลน์ อาจารย์วลิดา พระโนราช ผู้ดูแลระบบ / ฝ่ายวิชาการ หน้า 1

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 การเข้าสู่ระบบลงทะเบียนฝึก ประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์ วิธีที่ 1 1. เข้าเว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ เพชรเกษม http://www.petkasem.ac.th 2. แล้วคลิกที่ วิธีที่ 2 เข้าเว็บไซต์ http://registor.ajwalida.com หน้า 2

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 ระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพออนไลน์ หน้า 3

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1. คลิกปุ่ม สมัครสมาชิก 2. จะปรากฎหน้าจอดังนี้ แล้วกรอกข้อมูลให้ ครบ 3. แล้วคลิกปุ่มสมัครสมาชิก หน้า 4

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 การล็อคอินเข้าสู่ระบบ คลิกในช่อง username แล้วกรอกตามที่ สมัครไว้ คลิกในช่อง password แล้วกรอกตามที่ สมัครไว้กับระบบ แล้วคลิกที่ปุ่ม login หน้า 5

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 หน้าต่างเมื่อเข้าสู่ระบบ หน้า 6

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 เมนูใช้ระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพออนไลน์ หน้า 7

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่เมนู ลงทะเบียนฝึกงานออนไลน์ กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง กรณีข้อมูลช่องใดไม่มีให้ใส่ – แทนข้อมูล คลิก เมื่อกรอกข้อมูลครบ ระบบจะบันทึกข้อมูลทันที ให้กลับมายังหน้าเมนูของผู้ใช้ระบบ หน้า 8

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 การตั้งค่าหน้ากระดาษและสั่งพิมพ์ หน้าที่ 1 คลิกที่ปุ่ม จะปรากฎข้อมูลลงทะเบียน เมนู File คำสั่ง Page Setup ตั้งค่าต่างๆ ดังนี้ เมื่อตั้งค่าแล้วให้คลิก OK เมนู File คำสั่ง Print เลือกเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง OK หน้า 9

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 การตั้งค่าหน้ากระดาษและสั่ง พิมพ์ หน้าที่ 2 คลิกที่ปุ่ม จะปรากฎข้อมูลแผนที่ เมนู File คำสั่ง Page Setup ตั้งค่าต่างๆ ตามหน้าที่ 1 เมื่อตั้งค่าแล้วให้คลิก OK เมนู File คำสั่ง Print เลือกเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง OK หน้า 10

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 การแก้ไขข้อมูลลงทะเบียน หลังจาก Login เข้าสู่ระบบเรียรร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู ทำการแก้ไขข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลครบทุกช่อง คลิกที่ปุ่ม แสดงผลข้อมูล ข้อมูลจะถูกบันทึกอัตโนมัติทันที หน้า 11

12 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 สอบถามการใช้งานหรือข้อมูล ฝึกงานเพิ่มเติม สอบถามฝึกงานได้ที่ฝ่ายวิชาการ อาจารย์เตชาวัต จินตนาปิทีป 082-700-4521 สอบถามการใช้งานระบบได้ที่ฝ่าย วิชาการ อาจารย์วลิดา พระโนราช 082- 700-4510 หน้า 12


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4 เพชรเกษม 81 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-814-8880-4 โทรสาร 02-811-2590-3 คู่มือการใช้งาน ระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google