งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะกรรมการ ประสานการพัฒนา งานสาธารณสุขระดับ จังหวัด ( คปสจ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 / 2556 5 เมษายน 2556 ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะกรรมการ ประสานการพัฒนา งานสาธารณสุขระดับ จังหวัด ( คปสจ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 / 2556 5 เมษายน 2556 ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดตรัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะกรรมการ ประสานการพัฒนา งานสาธารณสุขระดับ จังหวัด ( คปสจ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 / 2556 5 เมษายน 2556 ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดตรัง

2 ประเด็นวาระ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้ง ที่ประชุมทราบ 1. ไข้เลือดออก เร่งดำเนินการ ควบคุมโรค 2. การเสด็จเยี่ยมจังหวัดตรัง ของ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช กุมารี เดือนสิงหาคม 2556 3. การควบคุมโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง โดยใช้แนวทางลูกปิงปอง 7 สี 4. การรับมืออุบัติเหตุช่วงวันสงกรานต์ 5. ค่าตอบแทน P4P 6. การติดต่อทาง Teblet หรือ Smart Phone 7. เร่งรัดงบประมาณ : การก่อสร้าง

3 ประเด็นวาระ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้ง ที่ประชุมทราบ 6. เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วน ราชการ เดือนมีนาคม 56 6.1 ข้าราชการโยกย้าย

4 ประเด็นวาระ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้ง ที่ประชุมทราบ 6.2 การประหยัดพลังงาน 6.3 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันที่ 25 เมษายน 2556 ต. บางเป้า อ. กันตัง


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะกรรมการ ประสานการพัฒนา งานสาธารณสุขระดับ จังหวัด ( คปสจ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 / 2556 5 เมษายน 2556 ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google