งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รวมสูตรเกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รวมสูตรเกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รวมสูตรเกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร

2 พื้นที่รูปเรขาคณิต -geometry-
พื้นที่รูปสามเหลี่ยมใดๆ พื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า พื้นที่รูปสามเหลี่ยมฐานโค้ง พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเปียกปูน พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว พื้นที่สี่เหลี่ยมใดๆ พื้นที่รูปห้าเหลี่ยม

3 S(s-a)(s-b)(s-c) , เมื่อ
สามเหลี่ยมรูปใดๆ สูตรการหาพื้นที่ 1/2 x ฐาน x สูง S(s-a)(s-b)(s-c) , เมื่อ s = a+b+c/2

4 สามเหลี่ยมด้านเท่า สูตรการหาพื้นที่ ¾ x (ด้าน)2

5 1/2 x ความยาวฐานโค้ง x รัศมี
สามเหลี่ยมฐานโค้ง สูตรการหาพื้นที่ 1/2 x ความยาวฐานโค้ง x รัศมี

6 สี่เหลี่ยมจัตุรัส สูตรการหาพื้นที่ ด้าน x ด้าน ด้าน2

7 สี่เหลี่ยมผืนผ้า สูตรการหาพื้นที่ กว้าง x ยาว

8 สี่เหลี่ยมด้านขนาน สูตรการหาพื้นที่ ฐาน x สูง

9 สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
สูตรการหาพื้นที่ 1/2 x ผลคูณของเส้นแทยงมุม ฐาน x สูง

10 1/2 x ผลบวกด้านคู่ขนานx สูง
สี่เหลี่ยมคางหมู สูตรการหาพี้นที่ 1/2 x ผลบวกด้านคู่ขนานx สูง

11 1/2 x ผลคูณของเส้นแทยงมุม
สี่เหลี่ยมรูปว่าว สูตรการหาพื้นที่ 1/2 x ผลคูณของเส้นแทยงมุม

12 1/2 x เส้นแทยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง
สี่เหลี่ยมใดๆ สูตรการหาพื้นที่ 1/2 x เส้นแทยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง

13 ห้าเหลี่ยม สูตรการหาพื้นที่ 1.72 x ด้าน2

14 ครูภัทรา เหล่าไพโรจน์
ครูภัทรา เหล่าไพโรจน์ ผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt รวมสูตรเกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google