งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างการบริหารจัดการ สพป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างการบริหารจัดการ สพป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงสร้างการบริหารจัดการ สพป.
อ.ก.ค.ศ. กพท. ก.ต.ป.น. หน่วยตรวจสอบภายใน อำนวยการ นโยบาย และแผน ส่งเสริมการ จัดการศึกษา นิเทศ ติดตามฯ บริหารการเงินและสินทรัพย์ บริหารงาน บุคคล ส่งเสริมสถานศึกษา เอกชน กรรมการสถานศึกษา สถานศึกษา

3 โครงสร้างการบริหารจัดการ สพม.
อ.ก.ค.ศ. กพท. ก.ต.ป.น. หน่วย ตรวจสอบภายใน อำนวยการ นโยบาย และแผน ส่งเสริมการ จัดการศึกษา นิเทศ ติดตามฯ บริหารการเงินและสินทรัพย์ บริหารงาน บุคคล กรรมการสถานศึกษา สถานศึกษา

4


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างการบริหารจัดการ สพป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google