งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง กรด-เบส ในชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง กรด-เบส ในชีวิตประจำวัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง กรด-เบส ในชีวิตประจำวัน
ชุดการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด-เบส ในชีวิตประจำวัน โดย นางณัฐญาณี ไชยปัญญา โรงเรียนบ้านหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

2 จุดประสงค์ เนื้อหา แบบทดสอบ
จบบทเรียน

3 จุดประสงค์ 1.จำแนกประเภทของสารประกอบเป็นกรด เบสได้
1.จำแนกประเภทของสารประกอบเป็นกรด เบสได้ 2. อธิบายสมบัติของสารละลายกรด และสารละลายเบสได้ 3. อธิบายค่า pH ของสารละลายกรดและเบส และใช้ค่า pH ระบุความเป็นกรดเบสของสารละลายได้ 4. สามารถใช้สมบัติการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ระบุความเป็นกรดเบสของสาร และค่า pH ของสารละลายได้ 6. บอกประโยชน์และจำแนกสารละลายกรดเบสในชีวิตประจำวันได้

4 เนื้อหาวิชา กรด มีสมบัติทั่วไปดังนี้      1. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงิน เป็นสีแดง      2. มีรสเปรียว      3. เมื่อถูกกับสังกะสีและหินปูนจะเกิดฟองก๊าซ      4. กัดกร่อนภาชนะที่ทำจากพลาสติกได้ กัดกร่อนเนื้อเยื่อของพืช และสัตว์

5 กรด จำแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้       กรดอินทรีย์ เป็นกรดที่ได้จากพืช ใช้ปรุงแต่งอาหาร เช่น กรดแอซิติก (กรดน้ำส้ม) กรดมดหรือกรดฟอร์มิก น้ำมะนาว น้ำมะกรูด นำมาทดสอบด้วยสารละลายเจนเชียน ไวโอเลต จะไม่เปลี่ยนสีของเจนเชียนไวโอเลต       กรดอนินทรีย์ หรือกรดแร่ เป็นกรดที่ได้จากแร่ธาตุ กรดชนิดนี้ไม่นิยมรับประทาน เพราะฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อ ได้แก่ กรดซัลฟิวริก (กรดกำมะถัน) กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ) กรดคาร์บอนิก กรดเหล่านี้จะเปลี่ยนสีของเจนเชียนไวโอเลต จากสีม่วง เป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงิน

6 เบส มีสมบัติทั่วไปดังนี้ 1. มีรสฝาด 2
เบส มีสมบัติทั่วไปดังนี้      1. มีรสฝาด      2. เมื่อสัมผัสผิวกายจะรู้สึกลื่น และกัดผิวหนัง      3. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน      4. ทำปฏิกิริยากับน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชจะได้สบู่      5. ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเตรดจะได้ก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งมีกลิ่นฉุน      6. ทำปฏิกิริยากับอะลูมิเนียม จะเกิดก๊าซไฮโดรเจน และอะลูมิเนียมจะผุกร่อน

7 ค่า pH กับความเป็นกรด - เบส      ค่า pH เป็นคาที่ใช้บอกความเป็นกรด - เบส ของสาร มีค่าอยู่ระหว่าง โดยกำหนดว่า      สารที่มีค่า pH น้อยกว่า มีสมบัติเป็นกรด      สารที่มีค่า pH เท่ากับ 7 มีสมบัติเป็นกลาง      สารที่มีค่า pH มากกว่า 7 มีสมบัติเป็นเบส

8 แบบทดสอบ 1. ข้อใดเป็นสมบัติของกรด มีรสฝาด ก มีรสเปรี้ยว ข
ลื่นเมื่อถูกผิวหนัง เปลี่ยนกระดาษลิตมัสสีแดงเป็นน้ำเงิน

9 แบบทดสอบ 2. ข้อใดเป็นสมบัติของเบส มีรสฝาด ก ข มีรสเปรี้ยว
ทำปฏิกิริยากับหินปูน เปลี่ยนกระดาษลิตมัสน้ำเงินเป็นสีแดง

10 แบบทดสอบ 3. สารในข้อใดมีสมบัติเป็นเบส น้ำฝน ก ข น้ำสบู่ น้ำมะนาว ค
น้ำอัดลม กลับเมนูหลัก

11 ข้อ 1 2 3 ดีมากค่ะ

12 ข้อ 1 2 ทบทวนใหม่นะจ๊ะ

13 แบบทดสอบ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง กรด-เบส ในชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google