งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบอัตราการไหลที่คาบอุบัติ2ปีและ5ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบอัตราการไหลที่คาบอุบัติ2ปีและ5ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบอัตราการไหลที่คาบอุบัติ2ปีและ5ปี
แก้มลิงคลองเรียน ระยะเวลาฝนตก 0.30 นาที 1 ชม. 3 ชม. 10 ชม. คาบอุบัติ 2 5 2 5 2 5 2 5 ความเข้มฝน(มม) 75 95 53 68 21.98 27 7.0 8.4 3 ปริมาณน้ำ(ล้าน ม ) 0.57 0.735 0.795 1.02 1.02 1.245 1.05 1.275 3 อัตราการไหล(ม /วิ) 158 198 110 142 47 56 15 18

2 แก้มลิงคลองเรียน Q (m3/s) Qmax=170,000 Q=1,020,000 m3 t (s) 36x3600 s
Qmax=2.78CIA=2.78x0.5x2.198x15=45.82m3/s Q=0.068x15,000,000 =1,020,000 m3 Qmax=1,020,000/6=170,000 m3/hr Qmax=47.22 m3/s

3 ลักษณะการกระจายตัวของพายุฝน(สถานีเกษตรคอหงส์)
- การกระจายตัวของฝนจะมีระยะเวลาฝนตกประมาณ 3 ชม. - ระยะเวลาที่ฝนมีความเข้มสูงสุดหลังฝนเริ่มตกประมาณ 30 นาที ที่มา: วิทยานิพนธ์ของนางสาวเพลินพิศ สังขพระเหวก(2535)

4 ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกน้ำฝน-ความเข้มฝน-ระยะเวลาฝนตก 3 ชม
คาบอุบัติ (ปี) ความเข้มฝนเฉลี่ย (มม./ชม.) ความลึกน้ำฝน (มม) อัตราการไหลสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) คลองเรียน (16) คลองเตย (13.374) 1.1 16.56 50.91 36.8 30.78 2 21.98 67.75 48.8 40.86 5 27.00 83.21 60 50.19 25 72.00 216.00 160 133.85 ที่มา:บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลเท็นส์ จำกัด


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบอัตราการไหลที่คาบอุบัติ2ปีและ5ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google