งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารมูลฝอย Garbage Bank สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการแยกขยะ ทำหน้าที่ รับฝาก ขยะรีไซเคิล และ ขยะพิษ ด้วยกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารมูลฝอย Garbage Bank สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการแยกขยะ ทำหน้าที่ รับฝาก ขยะรีไซเคิล และ ขยะพิษ ด้วยกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารมูลฝอย Garbage Bank สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการแยกขยะ ทำหน้าที่ รับฝาก ขยะรีไซเคิล และ ขยะพิษ ด้วยกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ เทศบาลเป็นผู้สนับสนุน เริ่มดำเนินการเมื่อเดือน มีนาคม 2544

2 ธนาคารมูลฝอย Garbage Bank (2) แยกขยะก่อนนำมาฝากธนาคาร เปิดบัญชีใหม่ ขอชื่อและที่อยู่ พร้อมลงลายมือชื่อ

3 ธนาคารมูลฝอย Garbage Bank (3) ฝากแล้วแลกเป็นเครื่องอุปโภค-บริโภค หรือเก็บสะสมแต้มเพื่อแลกเป็นของชิ้นใหญ่

4 ธนาคารมูลฝอย Garbage Bank (4) กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โรงเรียน

5 ธนาคารมูลฝอย Garbage Bank (5) กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สำนักงาน โรงพยาบาลทุ่งสง ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เทศบาลเมืองทุ่งสง

6 ธนาคารมูลฝอย Garbage Bank (6) กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ชุมชน

7 ธนาคารมูลฝอย Garbage Bank (7) ธนาคารมูลฝอยเคลื่อนที่

8 ธนาคารมูลฝอย Garbage Bank (9) จำนวนทั้งสิ้น 135 สาขา นอกเขตเทศบาล จำนวน 113 สาขา ในเขตเทศบาล จำนวน 22 สาขา สำนักงาน 4 สาขา สถานศึกษา 7 สาขา ชุมชน 9 สาขา เคลื่อนที่ 1 คัน ธนาคารกลาง 1 สาขา สมาชิก 22,036 คน สมาชิก 17,498 คน สมาชิก 5,538 คน สมาชิก 452 คน สมาชิก 2,154 คน สมาชิก 1,132 คน สมาชิก 1,345 คน สมาชิก 453 คน แต้มฝากรวม 3,914,820 แต้ม ปี 2544 1,305,323 แต้ม ปี 2545 1,942,743 แต้ม ปี 2546 596,514 แต้ม ปี 2547 70,238 แต้ม (ม.ค.-มิ.ย.47) ขายขยะได้ 3,029,992 บาท ปี 2544 782,339 บาท ปี 2545 1,671,622 บาท ปี 2546 492,233 บาท ปี 2547 83,798 บาท (ม.ค.-ส.ค.47)


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารมูลฝอย Garbage Bank สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการแยกขยะ ทำหน้าที่ รับฝาก ขยะรีไซเคิล และ ขยะพิษ ด้วยกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google