งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอบปลายภาค. ออกแบบภาพชุด สัญลักษณ์ อยู่ภายในกรอบ และ เกี่ยวกับงานใน หน้าที่หรือ งานกลุ่ม ( กลุ่มละ 3 คน ) ไม่ซ้ำกัน การออกแบบสัญลักษณ์ จะต้องจัดทำ คนละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอบปลายภาค. ออกแบบภาพชุด สัญลักษณ์ อยู่ภายในกรอบ และ เกี่ยวกับงานใน หน้าที่หรือ งานกลุ่ม ( กลุ่มละ 3 คน ) ไม่ซ้ำกัน การออกแบบสัญลักษณ์ จะต้องจัดทำ คนละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอบปลายภาค

2 ออกแบบภาพชุด สัญลักษณ์ อยู่ภายในกรอบ และ เกี่ยวกับงานใน หน้าที่หรือ งานกลุ่ม ( กลุ่มละ 3 คน ) ไม่ซ้ำกัน การออกแบบสัญลักษณ์ จะต้องจัดทำ คนละ หรือ กลุ่มล่ะ อย่างต่ำ 5 ภาพ หรือไม่เกิน 10 ภาพ ( 5-10 ภาพ )

3 พร้อมส่งงาน ทาง email แล้วนำเสนอผลงาน ด้วย คอมพิวเตอร์ ในชั้นเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2551 เวลา 9.00 – 12.00 เจ้าของ ผลงานทั้งเดี่ยวและ กลุ่ม จะต้องทำการนำเสนอ (presentation) ด้วยตนเอง

4 สิ่งที่จะต้องทำ 1. ถ้าจำต้องใช้ข้อความ ต้องเป็นข้อความประกอบ ที่เหมาะสม 2. ขนาดเหมาะสม 3. ภาพ สี ดึงดูดความ สนใจ ( เร้าใจ ) 4. ภาพนิ่งเท่านั้น ( ถ้าเป็น ภาพ 3 มิติ ได้ยิ่งดี ) ข้อสอบ Take Home( 30 คะแนน )


ดาวน์โหลด ppt สอบปลายภาค. ออกแบบภาพชุด สัญลักษณ์ อยู่ภายในกรอบ และ เกี่ยวกับงานใน หน้าที่หรือ งานกลุ่ม ( กลุ่มละ 3 คน ) ไม่ซ้ำกัน การออกแบบสัญลักษณ์ จะต้องจัดทำ คนละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google