งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการแก้ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการแก้ปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการแก้ปัญหา

2 กระบวนการแก้ปัญหา ทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหา
ตรวจสอบการแก้ปัญหา

3 กระบวนการแก้ปัญหา เริ่มต้น ปัญหา ทำความเข้าใจปัญหา
ไม่ วางแผนและออกแบบวิธีแก้ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ สำเร็จใช่หรือไม่ นำไปใช้ ใช่ จบ

4 การจำลองความคิดเป็นข้อความ
จุดประสงค์ ผู้เรียนสามารถ 1. เขียนลำดับขั้นตอนจำลองความคิดเป็นข้อความ 2. เขียนลำดับขั้นตอนจำลองความคิดเป็นผังงาน

5 สัญลักษณ์ของผังงาน เริ่มต้น และ จบ การรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล
เริ่มต้น และ จบ การรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน จุดเชื่อมต่อ จุดเชื่อมต่อหน้ากระดาษ ทิศทาง

6 ตัวอย่าง การจำลองความคิดเป็นผังงานแบบลำดับของขั้นตอนการใช้ โทรศัพท์
ตัวอย่าง การจำลองความคิดเป็นผังงานแบบลำดับของขั้นตอนการใช้ โทรศัพท์ เริ่ม ยกหูโทรศัพท์ หยอดเหรียญ ฟังสัญญาณให้หมุนเลข กดหมายเลข สนทนา หยอดเหรียญเพิ่มเมื่อมีสัญญาณเตือน วางหูโทรศัพท์ จบ

7 ตัวอย่าง การจำลองความคิดเป็นผังงานแบบเลือกของขั้นตอนการ ประเมินผลสอบ
ตัวอย่าง การจำลองความคิดเป็นผังงานแบบเลือกของขั้นตอนการ ประเมินผลสอบ เริ่ม ทดสอบ ตรวจผลการสอบและคิดคะแนนที่สอบได้ คะแนนน้อยกว่า50% ใช่ไหม จบ สอบแก้ตัว จริง สอบผ่าน เท็จ

8 อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี
ตัวอย่าง การจำลองความคิดเป็นผังงานแบบเลือก ลำดับขั้นตอนของการทำบัตรประชาชนของกรมการปกคราอง กระทรวงมหาดไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง เริ่ม รับข้อมูลอายุ อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี ถ่ายรูปทำบัตร รับบัตรประชาชน เขียนใบคำร้อง ใช่ จบ เข้าเรียนปกติ ไม่ใช่

9 ตัวอย่าง การจำลองความคิดเป็นผังงานแบบวนซ้ำของลำดับขั้นตอนการตักน้ำจากตุ่มครั้งละ 1 ขันใส่ถังน้ำจนเต็ม เริ่ม ตักน้ำจากตุ่ม 1 ขัน ไม่ใช่ เทน้ำใส่ถัง น้ำเต็มถังหรือไม่ จบ ใช่

10 ตัวอย่าง การจำลองความคิดเป็นผังงานแบบวนซ้ำของลำดับขั้นตอนการพิมพ์จำนวนตั้งแต่ 1- 10
เริ่ม กำหนดค่าเริ่มต้น X=1 ค่า X น้อยกว่า 10 จริงหรือไม่ พิมพ์ค่า X กำหนดให้เพิ่มค่า X ขึ้นอีก 1 จริง จบ เท็จ

11 เฉลยใบงาน ใบงานที่ 3.1 การจำลองความคิดแบบลำดับ
ใบงานที่ 3.2 การจำลองความคิดแบบเลือก ใบงานที่ 3.3 การจำลองความคิดแบบเลือก ใบงานที่ 3.4 การจำลองความคิดแบบวนซ้ำ ใบงานที่ 3.5 การจำลองความคิดแบบวนซ้ำ ใบงานที่ 3.6 ระดมสมองจำลองความคิด

12 ใส่บะหมี่ลงในน้ำเดือด ต้มประมาณ 1 นาที
เริ่มต้น เริ่มต้น ต้มน้ำให้เดือด ใส่บะหมี่ลงในน้ำเดือด ต้มประมาณ 1 นาที ใส่เครื่องปรุงแล้วยกหม้อลงจากเตา รับประทาน จบ ต้มน้ำให้เดือด ใส่บะหมี่ลงในน้ำเดือด ต้มประมาณ 1 นาที ใส่เครื่องปรุงแล้วยกหม้อลงจากเตา รับประทาน จบ

13 เริ่มต้น เริ่มต้น ง่วงใช่ไหม ถ้าง่วง นอนต่อ 10 นาที อาบน้ำแต่งตัว ไปโรงเรียน จบ ตื่นนอน ง่วงใช่ไหม นอนต่อ 10 นาที จริง เท็จ อาบน้ำแต่งตัว ไปโรงเรียน จบ

14 เริ่มต้น ซักเสื้อผ้า ฝนตกหรือไม่ ถ้าฝนไม่ตกออกไปดูภาพยนต์ ถ้าฝนตกอยู่บ้านอ่านหนังสือ จบ เริ่มต้น ซักเสื้อผ้า ฝนตกหรือไม่ ดูภาพยนตร์ ไม่ จบ อยู่บ้านอ่านหนังสือ ใช่

15 เริ่มต้น ดูผลการสอบ สอบไม่ผ่าน เรียนซ้อมเสริม สอบซ่อม รอผลการสอบซ่อม ดูประกาศผลสอบซ่อม จบ เริ่มต้น ดูผลการสอบ สอบไม่ผ่าน ดูประกาศผลสอบซ่อม รอผลการสอบซ่อม ทำข้อสอบ เรียนซ่อมเสริม จริง จบ เท็จ

16 ตรวจสอบนักเรียนส่วนใหญ่ทำถูก
เริ่มต้น เริ่มต้น ครูอธิบายการบวกเลข ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด นักเรียนส่งแบบฝึกหัด ครูตรวจแบบฝึกหัด ตรวจสอบ นักเรียนส่วนใหญ่ทำถูก ถ้าเท็จ ครูอธิบายใหม่ ถ้าจริง สอนเรื่องใหม่ จบ ครูอธิบายการบวกเลข เท็จ ครูให้ น.ร. ทำแบบฝึกหัด น.ร. ส่งแบบฝึกหัด ครูตรวจแบบฝึกหัด ตรวจสอบนักเรียนส่วนใหญ่ทำถูก สอนเรื่องใหม่ จริง จบ


ดาวน์โหลด ppt หลักการแก้ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google