งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แปรรูปกระดาษ Paper Recycling

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แปรรูปกระดาษ Paper Recycling"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แปรรูปกระดาษ Paper Recycling
กระดาษปนเปื้อน เศษกระดาษ ทิชชู่ ที่ส่งจำหน่ายไม่ได้ จะนำมาแปรรูปเป็น กระถางเพาะชำ นำไปเพาะชำต้นกล้า Flower pot แผ่นกระดาษ นำไปใช้จัดนิทรรศการ ป้ายนิเทศ ซองเอกสาร และซองจดหมาย Plate Paper to signboard and paper case

2 แปรรูปกระดาษ Paper Recycling (2)
ขั้นตอนการแปรรูป 1 นำกระดาษใส่เครื่องบด ปล่อยเนื้อกระดาษลงใส่ภาชนะ 2 ตักช้อนเอาแต่เนื้อกระดาษ

3 แปรรูปกระดาษ Paper Recycling (3)
ขั้นตอนการแปรรูป(ต่อ) 3 ผสมปูนขาว หรือกาบกล้วย หรือแป้งมัน ตามอัตราส่วน นำใส่แม่พิมพ์ เครื่องอัด หรือตะแกรงเหล็ก ขึ้นรูป และผึ่งให้แห้ง เป็นกระถางต้นไม้ หรือ แผ่นกระดาษรีไซเคิล 4

4 แปรรูปกระดาษ Paper Recycling (4)
ขั้นตอนการแปรรูป(ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt แปรรูปกระดาษ Paper Recycling

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google