งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lens and Cataract วิชัย หาญบรรจง / 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lens and Cataract วิชัย หาญบรรจง / 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lens and Cataract วิชัย หาญบรรจง / 2550

2 Lens and Cataract วัตถุประสงค์ สามารถบอก anatomy , physiology
2. สามารถบอกสาเหตุต้อกระจก 3. สามารถบอกอาการ อาการแสดง การวินิจฉัย 4. ภาวะแทรกซ้อน 5. ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด

3  avascular structure  transparent  biconvex  diopter Lens

4

5 Lens มีโปรทีน เป็นส่วนประกอบ 33%
- water soluble - water insoluble Aqueous humor - อาหารของ Lens - สะสมของเสียจาก Lens

6 Lens transparency - water - electrolyte balance

7 Accommondation - เปลี่ยน distance image เป็น near imge
- cilliary muscle contract zonular fiber มี tention ลดลง Lens มี spherical shape มากขึ้น - ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น = presbyopia

8 การจำแนกชนิดของต้อกระจก
1. แบ่งตามอายุที่เกิด Congenital Juvenile Senile 2. ตามตำแหน่งของความขุ่น Nuclear Cortical Subcapsular : posterior or anterior 3. ตามสาเหตุ

9 ระยะ  intumescent cataract
Type of age-related cataract 1. Nuclear sclerosis 2.Cortical cataract 3.Posterior subcapsular cataract ระยะ  intumescent cataract  mature cataract  hypermature cataract  morgagnian cataract

10

11 Nuclear sclerosis

12 Cortical cataract

13 Posterior subcapsular cataract

14 mature cataract

15 morgagnian cataract

16

17 สาเหตุอื่น ♦ Traumatic cataract
♦ secondary cataract Lens - induced glaucoma  Phacomorphic glaucoma  Phacolytic glaucoma

18 Phacomorphic glaucoma

19 Phacolytic glaucoma

20 Indication for Surgery
1.Improve visual function 2.มีภาวะแทรกซ้อนจากต้อกระจก 3.ไม่สามารถตรวจและรักษา posterior segment ได้

21 Surgery 1.Intracapsular cataract extraction
2.Extracapsular cataract extraction 2.1 Nucleus expression 2.2 Phacoemulsification 3.Pars plana lensectomy สำหรับร่วมกับ vitrectomy

22 Extracapsular cataract extraction
Nucleus expression

23

24 Capsulorrhexis

25 Hydrodissection

26 Phacoemulsification

27

28

29 Subluxation Dislocation

30

31 THE END


ดาวน์โหลด ppt Lens and Cataract วิชัย หาญบรรจง / 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google