งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
ง32102 ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA ครูนฤศรณ์ วิมลประสาร MR.NARUSORN WIMONPRASARN

2 100 คะแนน มีดังต่อไปนี้ ก่อนสอบกลางภาค
รายงาน เรื่อง เทคโนโลยีและการออกแบบ 20 คะแนน แบบทดสอบ คะแนน สอบกลางภาค คะแนน หลังสอบกลางภาค ชิ้นงาน คะแนน สมุดจด คะแนน จิตพิสัย คะแนน สอบปลายภาค คะแนน

3 รายงาน (20 คะแนน) 1. เทคโนโลยี (ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์)
2. การออกแบบ (ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์) 3. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

4 แบบทดสอบ สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน

5 สมุด 10 คะแนน สมุด 10 คะแนน นับรายเซ็นในสมุด (ส่งงาน การบ้าน)

6 คะแนนห้อง ห้อง 20 คะแนน ขยะ เก้าอี้ คีบอร์ด โทรศัพท์ คุย ถาม-ตอบ
ห้อง 20 คะแนน ขยะ เก้าอี้ คีบอร์ด โทรศัพท์ คุย ถาม-ตอบ เข้าเรียนช้าเกิน 10 นาที การแต่งกาย ฯลฯ

7 ชิ้นงาน การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Prodesktop 20 คะแนน

8 สอบกลางภาค + ปลายภาค สอบกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 10 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google