งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อพึงปฏิบัติเพื่อ ป้องกันตนเอง จากไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009 กิน ร้ อ น ช้อน กลา ง ล้าง มื อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อพึงปฏิบัติเพื่อ ป้องกันตนเอง จากไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009 กิน ร้ อ น ช้อน กลา ง ล้าง มื อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อพึงปฏิบัติเพื่อ ป้องกันตนเอง จากไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009 กิน ร้ อ น ช้อน กลา ง ล้าง มื อ

3 เมื่อพบว่าตนเองเป็นไข้ ไอ มีน้ำมูก 1. ใส่หน้ากากอนามัย

4 เมื่อพบว่าตนเองเป็นไข้ ไอ มีน้ำมูก 2. เมื่อพบว่าตนเองเป็นไข้ ไอ มี น้ำมูก มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ นักศึกษาหยุดเรียนจนกว่าจะหาย โดยไม่คิดเป็นวันลา โดยขอให้ นักศึกษาโทรศัพท์มาลากับอาจารย์ ประจำวิชานั้น ๆ

5 มาตรการป้องกัน 3. หากตรวจพบว่าตนเองเป็น ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009 ขอให้ โทรศัพท์แจ้งมหาวิทยาลัยทันที ที่ทราบ

6 มาตรการป้องกัน 4. ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ให้ นักศึกษาที่เรียนร่วมห้องได้ สังเกตตนเองว่ามีอาการที่น่า สงสัยหรือไม่ เพื่อป้องกันต่อไป

7 อาการเฝ้าระวังของโรค ไข้หวัดใหญ่ 2009 ให้ดูว่ามีอาการมากกว่า 2 ข้อ ภายในระยะเวลา 7 วัน ให้ไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด มีไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ หนาวสั่น หายใจ ลำบาก หอบ เหนื่อย ปวด กล้ามเนื้อ ปวด ศรีษะ ถ่ายเหลว

8 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ เพื่อสุขอนามัยของนักศึกษา แล้วดังนี้ 1. ได้ให้กระทรวงสาธารณสุขฉีดน้ำยา ฆ่าเชื้อทำความสะอาดในทุกพื้นที่ ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 และ 12 กรกฏาคม ที่ผ่านมา 2. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด โดยทั่วไปทั้งมหาวิทยาลัยทุกวัน 3. จัดให้มีพยาบาลคอยให้การดูแล สุขภาพ แจกหน้ากากอนามัย และให้ คำปรึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ณ ห้อง พยาบาล ชั้น 1 อาคาร 1

9 “ โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ป้อนกันได้ หากนักศึกษาปฏิบัติตนอย่าง ถูกวิธี ” ด้วยความ จาก คณาจารย์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ข้อพึงปฏิบัติเพื่อ ป้องกันตนเอง จากไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009 กิน ร้ อ น ช้อน กลา ง ล้าง มื อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google